Folkehelseprogrammet i Agder inviterer til konferanse og fagdag henholdsvis 25. og 26. november på Scandic Sørlandet, Kristiansand. Både konferansedagen og fagdagen er gratis, men eventuell overnatting og middag må betales av hver enkelt deltaker.

Konferansedag 1 Programarbeidet har nå pågått i to år og denne dagen vil gi deg en status fra utviklingsarbeidet som skjer i kommunene, gjennom de fire store prosjektsatsingene på Agder. Fylkeskommunene vil informere om folkehelseprogrammet i Agder i et regionalt perspektiv og Helsedirektoratet vil informere fra arbeidet på nasjonalt nivå, herunder orientere om langtidsplanen for programmet og reduksjonen i tilskuddsmidler. I tillegg vil ulike aktører fra KS, fylkesmannen i Agder og Folkehelseinstituttet komme å holde innlegg om flere relevante tema i nær tilknytning til programarbeidet.

Folkehelseprogrammet i Agder har fokus på å fremme psykisk helse og livskvalitet, samt forebygge rus blant barn og unge.

Målgruppe: alle involverte i folkehelseprogrammet i Agder, folkehelsekoordinatorer, administrativ og politisk ledelse. Det presiseres at også de kommuner som ikke deltar i prosjektsatsinger er velkommen.

Konferansedag 2 Dette er en fagdag med fokus på egenevaluering og tips til hvordan dette konkret kan gjennomføres etc. Mange gode folkehelseprosjekter settes i gang, men kommunene bør bli bedre til å evaluere tiltakene de iverksetter. Dette mener Yngve Carlsson og Bergljot Baklien som vil lede oss gjennom en inspirerende og lærerik dag.

Kommunesektorens organisasjon (KS) og Bergljot Baklien står bak Veileder i egenevaluering. Veilederen er i utgangspunktet beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Intensjonen er likevel at tilnærmingen og rådene som presenteres skal kunne være nyttige også for andre som gjennomfører prosjektarbeid. Se veilederen her: http://www.kommunetorget.no/Global/veilederegenevalueringf42.pdf

Målgruppe: alle involverte i folkehelseprogrammet og andre som kan ha nytte av mer kunnskap om egenevaluering av folkehelseprosjekter.

Ikke gå glipp av disse dagene – meld deg på her: https://response.questback.com/vaf/4ebesjb3ri

Påmelding senest 12. november

NB. Deltakere som har meldt seg på og ikke møter, faktureres de faktiske utgifter for påmeldingen.

Det er begrenset med plass – så her gjelder førstemann til mølla. Hjertelig velkommen!

 

Folkehelsekonferanse Dag 1Folkehelsekonferanse Dag 2

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2019 | Skriv ut siden