Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 200 000 kroner til en mulighetsstudie for flomsikring og attraksjonsutvikling i Liknes i Kvinesdal. Dette inngikk i Vest-Agder fylkeskommune sin satsing på by– og tettstedsutvikling. Spesielt var det tenkt at flomsikring og elvepromenade kunne sees i sammenheng. En annen oppgave var å gi eksempler på hvordan torget kunne gjøres mer attraktivt og tiltrekkende. Fungerende fylkesrådmann Kristin tofte Andresen mener mulighetsstudien er et godt grunnlag for den videre prosessen med å utforme elvebredden i Liknes med tanke på å kombinere flomsikring og elvepromenade. I tillegg vises ulike eksempler på hvordan tiltak kan gjøre torget mer attraktivt.

Kvinesdal kommune valgte å løse arbeidet med studien ved parallelloppdrag med to deltakende arkitektfirmaer: Snøhetta og Jensen & Skodvin.  Fylkeskommunen har vært tatt med på råd underveis i prosessen. 

Det er opp til Kvinesdal kommune å vurdere bruk av mulighetsstudien. Kommunen vil som oppfølging, i samråd med blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat, gå nærmere inn på konkrete tiltak for å sikre sentrum mot flom.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer