Fellesnemda for nye Lindesnes har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi for årene 2020 til 2032 ut på høring. Planforslaget skal endelig vedtas av det nye kommunestyret i 2020. Forslaget skal nå behandles i fylkeskommunen hvor fylkestinget er siste instans 22. oktober. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget onsdag og hovedutvalget for kultur og utdanning tirsdag anbefalte hovedutvalgene fylkestinget om å vedta forslaget.

I saksfremlegget skriver fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at hun er av den oppfatning at kommunen har utarbeidet et leservennlig og godt fremstilt planforslag. Planforslaget gir en tilstrekkelig utfyllende beskrivelse av prosess, utfordringsbildet, mål og strategier. 

Hun vurderer at planforslaget i stor grad bygger på Regionplan Agder 2030.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer