Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en høringssak om mulige endringer i rovviltforvaltningen. Hovedutvalget vedtok at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til en reduksjon i antall rovviltregioner i Norge. Hovedutvalget anbefaler at det opprettes fem rovviltregioner hvor Agder inngår i en felles rovviltregion sammen med Vestfold og Telemark. Hovedutvalget ber om at regionens navn endres fra "Region Sørlandet" til "Region sør". Hovedutvalget er positivt til at rovviltregionene må samarbeide om fastsettelse av beiteprioriterte og rovviltprioriterte soner, men mener at bestandsmålene fremdeles bør fastsettes per rovviltregion.

I dag er det åtte rovviltregioner i Norge. Vest-Agder inngår i region 1 sammen med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Aust-Agder er en del av region 2 sammen med Vestfold, Buskerud og Telemark. Hver region har en politisk utnevnt rovviltnemd som står for forvaltningen av rovvilt innenfor de fastsatte bestandsmålene. Vest-Agder fylkesting og Aust-Agder fylkeskommune har hver sin representant rovviltnemdene for henholdsvis region 1 og 2. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer