Vest-Agder fylkeskommunes hovedadministrasjon ligger i Fylkeshuset i Kristiansand sentrum. Her finner en både den politiske og sentraladminstrative ledelsen. Den øvrige fylkeskommunale virksomhet er lokalisert flere steder i Vest-Agder.

Postadresse:
Vest Agder fylkeskommune
Tordenskjoldsgate 65
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand 

Fakturaadresse:
Fakturamottak Postboks 501 Lund
4605 Kristiansand

Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 38 07 45 00, E-post: postmottak@vaf.no, eDialog

Åpningstider Fylkeshuset:
Klokken 08.00 - 15.45
(Kontakttidspunkt for ansatte er i perioden fra 23. september til 30. april klokken 08.00 - 15.45. Fra 1. mai til 22. september klokken 08.00 - 15.00)

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.
Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

 

Søk etter ansatte:

Fornavn Etternavn Stilling Telefon Mobil Avdeling
Egil Strømme Fagleder, areal og transport 38074555 +4795131423 Regionalavdelingen
Torfinn Hageland 80% stilling - +4799290751 Regionalavdelingen
Sigvart Bariås Midlertidig ansatt rådgiver 38074693 +4791380607 Regionalavdelingen
Diderik Cappelen Rådgiver. Plan og miljø. Arkitekt 38074637 +47- Regionalavdelingen
Inga Lauvdal Rådgiver, Kultur 38074561 +4791382983 Regionalavdelingen
Mette Kirkhus Johansen Fagleder, samferdsel 38074558 +4747319194 Regionalavdelingen
Heidi Berit Iglebæk Rådgiver-Arealplanlegger 38074638 +47- Regionalavdelingen
Torill Folkestad Rådgiver, plan og miljø 38074685 +4795804439 Regionalavdelingen
Hans Christian Lund Rådgiver kulturminnevern - +4790614528 Regionalavdelingen
Trond Schrader Kristiansen Rådgiver næring (energi og klima) 38074692 +4792665056 Regionalavdelingen
Marita Grimsø Cappelen Rådgiver, Kulturseksjonen 38074655 +4747460184 Regionalavdelingen
Vidar Ose Samferdselssjef 38074559 +4790527101 Regionalavdelingen
Jon Halvard Eide Rådgiver - internasjonal koordinator 38074732 +4791697522 Strategi og utvikling
Odd Olav Haavorstad Fagleder Nettverk 38074783 +4790939220 IT-seksjonen
Tone Hartvigsen Olsen Konsulent. Ttransporttjenesten 38074714 +47- Regionalavdelingen
Rune Holbek Seniorrådgiver 38074566 +4799293260 Regionalavdelingen
Irene Ikdal Rådgiver - visuell kunst 38074536 +4793839148 Regionalavdelingen
Berit S. Egeli Rådgiver 38074696 +4748104496 Regionalavdelingen
Snorre Haukalid Arkeolog 38074719 +4740464095 Regionalavdelingen
Siv Hemsett Rådgiver 38074546 +4790168086 Nærings- og energiseksjonen
Bjørg Hellem Rådgiver, plan og miljø 38074534 +4795991238 Regionalavdelingen
Anne Tone Hageland Fylkeskultursjef 38074565 +4797573239 Regionalavdelingen
Ghattas Sayej Rådgiver - arkeologi 47055907 +4747055907 Regionalavdelingen
Barb Lamprecht Wang Fagleder DKS 38074542 +4790164777 Regionalavdelingen
Øystein Bujordet GIS koordinator 38074577 +4748049010 Regionalavdelingen
Mariann Kjølleberg Leder-tannhelsetjenesten 38396180 +47- Farsund tannklinikk
Eli Skoland Tannhelsesekreter - +47- Byremo tannklinikk
Liv Gunhild Tveiten Ryger IT-ansvarlig - +47- Vennesla tannklinikk
Mona Gjellereide Klinikkleder/tannlege 38122510 +4794500039 Rona tannklinikk
Tor Endre Vigsnes Bakken Rådgiver 38074782 +4795025478 Personal- og organisasjon
Berit Myrvang Tannlege 38125000 +47- Slottet tannklinikk
Kari Marcussen 38122500 +47- Rona tannklinikk
Christian Svendsen Konsulent, IT 38074557 +47- IT-seksjonen
John Oskar Baardsen Fagsjef IT-service 38074528 +4740409000 IT seksjonen
Hilde Møretrø Konsulent 38074750 +47- PP-Tjenesten
Knut Fredvik 38074681 +4790508204 IT seksjonen
Kjell Holthe FTV- Akademikerne 38077437 +4790011903 Hovedtillitsvalgt
Lisbeth Reed Rådgiver, regional planlegging og samfunnsutvikling 38074508 +4748105289 Strategi- og utviklingsenheten
Johnny Senland Fagsjef drift og vedlikehold 38354528 +4797690844 Bygg- og innkjøp
Oddmund Frøystein Rådgiver, Folkehelse 38074512 +4792013928 Strategi- og utviklingsenheten
Kenneth Andresen Regionalsjef 38074545 +4748010538 Strategi- og utviklingsenheten
Inger Johanne Engmark FTV - LO 38074690 +4790017578 Sentraladministrasjonen
Berit Ånensen Rådgiver bygg 38074745 +4740841698 Bygg- og innkjøp
Roald Torkelsen Seksjonsleder, bygg og innkjøp 38074704 +4790760680 Bygg- og innkjøp
Christian Danielsen Rådgiver, ingeniør 38074613 +4793410638 Bygg- og innkjøp
Tor Ljosland Rådgiver, innkjøp 38074652 +47- Bygg- og innkjøp
Rune André Wilkensen Rådgiver, skoleadministrative systemer 38074680 +4797504984 Utdanningsavdelingen
Bjørg Brandsvoll Tannhelsesekretær - +47- Mandal tannklinikk
Nathalie Lascombe Tannpleier 38273663 +47- Mandal tannklinikk
Anne Lise Olsen Tannhelsesekretær 38273665 +47- Mandal tannklinikk
Ingrid Usland Tannhelsesekretær 38273660 +47- Mandal tannklinikk
Daniela Murtic Konsulent. Fagopplæring 38074744 +4795012814 Utdanningsavdelingen
Lene Ragnhild Kyllesdal Rådgiver. Kommuneavtaler, samfunnskontrakt, pedagogisk IKT, 38074588 +47- Utdanningsavdelingen
Marianne Kvanvik Lorentzen Seksjonsleder 38074705 +4797744472 Utdanningsavdelingen
Tove Karlsrud Seniorrådgiver 38074672 +4797505735 Utdanningsavdelingen
Åse Holthe Seniorrådgiver. Kompetanseplanlegging, vurdering, planarbeid, hjemmesiden 38074563 +4790712258 Utdanningsavdelingen
Nina Margrethe Knutsen Konsulent. Fag/svennebrev, Sluttdokumentasjon 38074746 +4792447180 Utdanningsavdelingen
Ann Kristin Snekvik Rådgiver Fagopplæring 38074541 +4791191515 Utdanningsavdelingen
Unni Valand - +47- Marnardal tannklinikk
Anto Sapina Fagleder - økonomienheten 38074550 +4794526727 Lønn- og regnskap
Marit Henriksen Konsulent 38074511 +47- Lønn- og regnskap
Sigrid Leland pp-rådgiver 38074751 +4745407839 PP-Tjenesten
Ida Haslerud Stiansen pp-rådgiver 38074584 +4794510342 PP-Tjenesten
Svein-Erik Birkeland Leder 38074752 +4748150048 PP-Tjenesten
Jane Ann Jensen 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Solfrid Aanensen Tannhelsesekretær - +47- Slottet tannklinikk
Anette Solli Tannhelsesekretær - Resepsjonist 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Åshild Sangesland Klinikksekretær- it-kontakt 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Dror Yaacov Rådgivende Tannlege - +4796857375 Slottet tannklinikk
Ingunn Juell Hansen 38104610 +4794502229 Slottet tannklinikk
Monica Olsen Tannhelsesekretær 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Anne Vasland Tannpleier 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Terje Birkeland Konsulent 38074548 +47- Lønn- og regnskap
Gry Anette Rosseland Konsulent 38074549 +47- Lønn- og regnskap
Solfrid Gundersen Mjåland Konsulent 38074614 +4791305110 Informasjon- og service
Steinar Knutsen Seksjonsleder 38074519 +4791685861 Informasjon- og service
Silje Hugdahl tannhelsesekretær 38031190 +47- Rona tannklinikk
Parvaneh Dehkordy - +47- Vågsbygd tannklinikk
Fellesbruker 2 Servicetorg +4795306020 Servicetorget
Arly Hauge Fylkesutdanningssjef 38074568 +4790977432 Utdanningsavdelingen
Torbjørn Sandal Tannlege - +47- Vågsbygd tannklinikk
Anna Lüdemann Klinikkleder/Rådgiver folkehelse/tannpleier 38150000 +4794502228 Vennesla tannklinikk
Hege Valvik Rådgiver. Klagesaker, klagenemnd, planarbeid 38074747 +47- Utdanningsavdelingen
Terje Damman Fylkesordfører 38074517 +4790519670 Fylkesordfører
Arnhild Myrvold Tannhelsesekretær 38531282 +47- Vågsbygd tannklinikk
Helga Kristiansen Tannhelsesekretær 38345530 +47- Lyngdal tannklinikk
Gro Hege Hansen Rådgiver, Personal. 38074648 +4794500121 Regionalavdelingen
Marilyn Lunde Oksum 38150000 +47- Vennesla tannklinikk
Malene Totland Tannhelsesekretær - +47- Vennesla tannklinikk
Gro Ausland Arkivmedarbeider 38074524 +4738074524 IT seksjonen
Haldis Nesheim Tannpleier 38396180 +47- Lyngdal tannklinikk
Arne Karlsen Fagsjef kvalitet og internkontroll 38074698 +4792436657 Informasjon- og service
Gunn Torhild Watne Klinikkleder/tannlege 38280361 +47- Byremo Tannklinikk
Unni Stoebner Sekretær (fri onsdager) 38074514 +47- IT seksjonen
Anne-Linde Kelly Taraldsen Arkivmedarbeider 38074513 +47- IT seksjonen
Lise Solgaard Økonomisjef - +4795281010 Økonomi
Grete Kvinlaug Tannhelsesekretær - +47- Lyngdal tannklinikk
Kirsti Helgesen Tannpleier 38050900 +4793645602 Rona tannklinikk
Marion Erichsen Konsulent 38074735 +4741620003 Informasjon- og service
Marit Brynjulfsen Tannpleier - +47- Søgne tannklinikk
Sølvi Tanja Wikstøl Seniorrådgiver 38074525 +4790847654 IT seksjonen
Kristine Magnussen Tannpleier 38150000 +47- Vennesla tannklinikk
Ruth Schneider - +47- Lyngdal tannklinikk
Tine Sundtoft Prosjektleder Agder fylkeskommune - +4795020265 Fylkesrådmannens stab
Jan Otto Hansen Fagleder, Samferdsel 38074597 +4794526707 Regionalavdelingen
Kari Schulstad Rådgiver 38074774 +4791539349 Økonomi
Wenche Iversen Tannhelsesekretær 38396180 +47- Farsund tannklinikk
Mette Cederberg Tannhelsesekretær 38050900 +47- Søgne tannklinikk
Gitanjali Pathak Sharma Klinikkleder/tannlege 38050900 +47- Søgne tannklinikk
Anne Turid Konsmo Konsulent 38074569 +47- IT seksjonen
Johan Martin Bliksfjord Konsulent 38074734 +47- IT seksjonen
Siri Try Mørk Tannhelsesekretær 38050900 +47- Søgne tannklinikk
Charlotte K Andersen Tannhelsesekretær 38122500 +47- Rona tannklinikk
Cheryl Macdonald Kommunikasjonsrådgiver - +4798248507 Informasjon- og service
Siren Jessen Tannhelsesekretær 38150000 +47- Vennesla tannklinikk
Arthur Tveiten Juridisk fagleder 38074516 +4790569790 Personal- og organisasjon
May Britt Jenssen Sirnes Klinikkleder - +47- Flekkefjord tannklinikk
Anela Dukic Konsulent arkiv 38074631 +47- IT seksjonen
Kristin Jensen Konsulent (fri fredager) 38074510 +47- Personal- og organisasjon
Inge Hurv Fagleder budsjett - +4790752381 Økonomi
Jan Torkelsen Kommunikasjonsrådgiver 38074509 +4790726317 Informasjon- og service
Andre Vaaler pp-rådgiver - +4747643655 PP-Tjenesten
Doris Høyland Klinikkleder/konsulent 38074611 +4740016727 Tannhelse
Jan Gunnar Songedal Konsulent, IT 38074529 +4797537308 IT-seksjonen
Tor Aurebekk Fylkeshovedverneombud 38074661 +47- Fylkeshovedverneombud
Bård Andreas Lassen Rådgiver, Plan og Miljø 38074621 +4799640739 Regionalavdelingen
Tomas Brøvig Almås Rådgiver, Allmennkultur 38074583 +4790870117 Regionalavdelingen
Torvald Hellum Rådgiver 38074733 +4741160564 Regionalavdelingen
Steinar Sørheim Rådgiver 38074786 +4798676836 Regionalavdelingen
Ann Monica J Bueklev Arkeolog 38074579 +4791891742 Regionalavdelingen
Kåre Kristiansen Rådgiver 38074625 +4794521866 Regionalavdelingen
Kristin Uleberg Fagleder 38074771 +4790593663 Regionalavdelingen
Lars Berg Holtan Rådgiver, Plan og Miljø 38074772 +4797113799 Regionalavdelingen
Bjarne T. Sørensen Ansatt som rådgiver på pensjonistvilkår 38074706 +4797636417 Regionalavdelingen
Tom Bjørn Regevik Fagarbeider 38074535 +4799515739 Regionalavdelingen
Yvonne Fernmar Willumsen Fylkeskonservator 38074562 +4791734315 Regionalavdelingen
Lasse Moen Sørensen REG- Samferdsel og forvaltning 38074678 +4791641292 Regionalavdelingen
Bente Refseth Administrasjonskonsulent 38074668 +4791309638 Utdanningsavdelingen
Sheila Vaage Benestad Rådgiverkoordinator/Partnerskapskoordinator 38074587 +4793402921 Utdanningsavdelingen
Trond Reinhardtsen Rådgiver 38074564 +4791551962 Utdanningsavdelingen
Hilde Holtskog Tønnessen Konsulent Inntak og Skoleutvikling 38074726 +4793207597 Utdanningsavdelingen
Helle Tveiten Rådgiver, fagopplæring 38074675 +4747716025 Utdanningsavdelingen
Ole Kristian Eivindson Fagopplæringssjef 38074758 +47- Utdanningsavdelingen
Aud Buestad 38531280 +47- Vågsbygd tannklinikk
Ole Anders Eidjord Rådgiver 38074665 +4795972925 IT seksjonen
Manuel Birnbrich Rådgiver 38074604 +4746939933 Strategi- og utviklingsenheten
Synnøve Hynne Prebensen Fellestillitsvalgt YS 38074659 +4792897587 Fellestillitsvalgt
Anette Vesterskov Pedersen Rådgiver 38074724 +4794526767 Strategi- og utviklingsenheten
Tore Dahlin Rådgiver 38074547 +47- Lønn- og regnskap
Helge Ødegård Hovland Rådgiver, Teknikk og Industriell produksjon 38074523 +4795947960 Utdanningsavdelingen
Sturle Hamre Rådgiver Innkjøp 38074730 +4799296413 Bygg- og innkjøp
Angelica Luna Konsulent 38074789 +4738074789 Lønn- og regnskap
Kari Veggeland Rådgiver, personal- og organisasjonsenheten - +4795748108 Personal- og organisasjon
Bjørn Helge Carlsen Rådgiver, økonomi 38074708 +47- Økonomi
Phillip Kaspersen Pedagogisk IKT-Rådgiver 38074776 +4799786290 IT seksjonen
Karin Løvgren Stenersen Personal og organisasjonssjef 38074601 +4791744395 Personal- og organisasjon
Hege Nygaard Ask PP-Rådgiver 38609332 +4794526703 PPT - Lyngdal
Steinar Bretvik Innleid prosjektleder +4790956685 Sentraladministrasjonen
May Brit Kolstad Sandtveit Tannhelsesekretær 38273660 +47- Mandal tannklinikk
Nermina Novic Klinikkleder/tannlege 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Nina Edvardsen - +47- Slottet tannklinikk
Gresa Dreshaj Tennhelsesekretær - +47- Slottet tannklinikk
Berit O Kristiansen Tannhelsesekretær 38531280 +47- Vågsbygd tannklinikk
Rose Marie Handeland tannlege - +47- Flekkefjord tannklinikk
Alessandra dos Santos - +4793066286 Vågsbygd tannklinikk
Vibeke Baardsen 38531280 +47- Vågsbygd tannklinikk
Kristina Stulien IT-kontakt 38281200 +47- Byremo tannklinikk
Thi Thu Ha Do TANNPLEIER 38531280 +47- Vågsbygd tannklinikk
Finete Ahmetaj Tannhelsesekretær 38531280 +4795553577 Rona tannklinikk
Haydith Fossheim Tannlege 38050900 +47- Søgne tannklinikk
Elin Gjerdahl Tannhelsesekretær 38345530 +47- Mandal tannklinikk
Stine Omdal Tannhelsesekretær - +47- Vågsbygd tannklinikk
Stela Georgieva Tannlege - +47- Farsund tannklinikk
Pernille Næsse Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin - +47- Vågsbygd tannklinikk
Wenche Hoem Tveit - +47- Vågsbygd tannklinikk
Britt Jane Gusevik Tannhelsesekretær 38350242 +47- Kvinesdal tannklinikk
Janne Flåt-Larsen Tannpleier 38125000 +47- Slottet tannklinikk
Bente Werring 38531280 +47- Vågsbygd tannklinikk
Ellen Buestad Tannlege - +47- Slottet tannklinikk
Carina Jakobsen TANNPLEIER 38531291 +47- Vågsbygd tannklinikk
Anne Bystadhagen Politiker Politikerkontor
Christian Eikeland Politiker Politikerkontor
Benedichte Limmesand Politiker Politikerkontor
Arild Birkenes Politiker Politiker
Frode Amundsen Rådgiver, Plan og Miljø 38074778 +4747252511 Regionalavdelingen
Even Haldorsen Rådgiver. Fag- og voksenopplæring 38074650 +4795775907 Utdanningsavdelingen
Arna Louise Lie Rådgiver 38074679 +4797533135 Utdanningsavdelingen
Kristin Tofte Andresen Assisterende fylkesrådmann 38074575 +4799293283 Fylkesrådmannens stab
Terje Andersen Fylkestannhelsesjef 38074594 +4791137492 Tannhelse
Helle Mellingen Rådgiver 38074718 +4741126776 Sentraladministrasjonen
Jannecke Hübert Rådgiver 38074649 +47- Tannhelse
Christian Knarvik Sentraladministrasjonen
Alexandra Indridadottir Tannlege 38104610 +47- Slottet tannklinikk
Franziska Rockmann Tannlege 38531280 +47- Vågsbygd tannklinikk
Morsal Rahami Tannhelsesekretær Autorisert - +4790364473 Søgne tannklinikk
Linn Oppedal Strann Tannlege 38122500 +47- Rona tannklinikk
Petar Uzunov Tannlege 38122500 +47- Rona tannklinikk
Jürgen Rockmann Tannlege 38122500 +47- Rona tannklinikk
Gunvor Navrestad Tannhelsesekreter 38322978 +4738371990 Sirdal tannklinikk
Astrid Engan Mehl Tannlege 38122500 +47- Rona tannklinikk
Ingrid Elisabeth Lenkitsch Engstrand Tannhelsesekretær - +47- Rona tannklinikk
Marit Vatn Jensen Rådgiver 38074769 +4740462633 Regionalavdelingen
Jorunn Marie Langeland Renholder - +47- Vågsbygd tannklinikk
Sally Vennesland Politiker Politikerkontor
Steinar Bergstøl Andersen Politiker Politikerkontor
Karin Hodne Politiker Politikerkontor
Bente Birkeland Politiker Politikerkontor
Nils Harald Rennestraum Politiker Politikerkontor
Ånen Werdal Politiker Politikerkontor
Janne Karin Nesheim Politiker Politikerkontor
Jørg Magne Hadland Politiker Politikerkontor
Stein Inge Dahn Politiker Politikerkontor
Johan Fredric Berntsen Politiker Politikerkontor
Oddlaug Hesland Tjomsland Politiker Politikerkontor
Harald Fauskanger Andersen Politiker Politikerkontor
Janne Nystøl Politiker Politikerkontor
Vidar Sveinung Kleppe Politiker Politikerkontor
Sigmund Oksefjell Politiker Politikerkontor
Anju Manneråk Politiker Politikerkontor
Reidun Gøthesen Scherpf Politiker Politikerkontor
Fredrik Jensen Politiker Politikerkontor
Kari Røynlid Politiker Politikerkontor
Mali Steiro Tronsmoen Politiker Politikerkontor
Sigrid Tufteland Politiker Politikerkontor
Gisle Meininger Saudland Politiker Politikerkontor
Jo Viljam Drivdal Samferdselsseksjonen / Leder bymiljøpakka - +4790192351 Samferdselsseksjonen
Wanja Richardsen Kommunikasjonsrådgiver 38074530 +4791395036 Informasjon- og service
Per Emil Estrup Klinikkleder Mandal tannklinikk, Tannlege - +47- Mandal tannklinikk
Nori Bashar Tannlege - +47- Mandal tannklinikk
Tove Lill Øgrey Tannhelsesekretær - +47- Vågsbygd tannklinikk
Sigurd Tangstad Klinikkleder/tannlege - +4794541309 Vågsbygd tannklinikk
Andreas Taby Tannlege - +47- Kvinesdal tannklinikk
Anne-May Heskestad Gyberg Sykepleier - +47- Vågsbygd tannklinikk
Boguslawa Szachnowska Tannlege - +47- Flekkefjord tannklinikk
Sirild Kjærgaard Robertsen Tannhelsesekretær - +47- Flekkefjord tannklinikk
Inger Lise Andersen 38074791 +47- Lønn- og regnskap
Astrid Marie Lund Konsulent politisk sekretariat/VABUR - +4747349083 Informasjon- og service
Kjetil Dale Politiker Politikerkontor
Siv Odden Tannlege - +47- Mandal tannklinikk
Oddbjørg Bulæg Politiker Politiker
Svanhild Tronstad Tannpleier - +47- Tannhelse
Marianne Gjellestad Rådgiver Personal. - +4797006244 Personal- og organisasjon
Hanne Kærgaard Hansen 38074760 +4796861021 IT seksjonen
Camilla Thomassen Konsulent - +4748079945 Informasjon- og service
Harald Kimestad Rådgiver - +4791331490 Bygg- og innkjøp
Hans Lund Rådgiver 38074634 +4791826507 Utdanningsavdelingen
Edda Kristmundsdottir Tannhelsesekræter - +47- Tannhelse
Ann Sherin Skollevold Rådgiver – Samferdsel 38074707 +47- Regionalavdelingen
Elisabeth Hording Mathisen Rådgiver 38074720 +47- Regionalavdelingen
Per Lüdemann Seniorrådgiver 38074673 +4741454389 Tannhelse
Kjerstin Lee Steinsland Tannhelsesekretær - +4792462440 Rona tannklinikk
Hege Aadnevik Robsahm Tannhelsesekretær - +47- Vågsbygd tannklinikk
Astrid Bjoraa Konsulent 38074793 +47- Lønn- og regnskap
Camilla Larsen Konsulent, IT 38074701 +4790036202 IT seksjonen
Jan Henrik Danielsen Juridisk rådgiver 38074574 +4795816006 Organisasjonsseksjonen
Hege Andreassen Arkeolog - +4792042505 Regionalavdelingen
Karianne Fossen Fagerberg - +47- Slottet tannklinikk
Anita Skogrand Kanck IT konsulent 38074616 +4793435563 Tannhelse
Gro Pedersen Fagsjef Dokumentsenteret 38074507 +4747685879 IT seksjonen
Åse Lill Kimestad Assisterende fylkesutdanningssjef 38074624 +4797548409 Utdanningsavdelingen
Tanja Øverland Rådgiver, Plan og Miljø - +4794891486 Regionalavdelingen
Camilla Charlotte Vian Gulliksen Tannpleier - +47- Flekkefjord tannklinikk
Elin Finne Rådgiver nyere tids kulturminner - +4795856904 Regionalavdelingen
Aase Bessesen Rådgiver - bygningsvern - +4797569285 Regionalavdelingen
Anette Haugerud Numme Tannpleier - +47- Kvinesdal tannklinikk
Claudia Ferreira Schille - +47- IT seksjonen
Anne Synnøve Juel Sundsteigen Fagleder 38074587 +4795849005 Utdanningsavdelingen
Gunvor Birkeland Politiker
Morten Ekeland Politiker
Birte Simonsen Politiker
Beate Marie Johnsen Politiker
Mathias Bernander Politiker
Steffen Aamodt +4798848428 Politiker
Randi Olaug Øverland Politiker
Kai Steffen Østensen 45414793 Politiker
Helge Stapnes Politiker
Line Strisland Politiker
Tore Askildsen Fylkesvaraordfører - +4799034785 Sentraladministrasjonen
Anne Ma Timenes Politiker
Per Sveinung Stordrange Politiker
Ine Kristine Gundersen Haave Politiker
Gro Boge Aasheim Politiker
Even Tronstad Sagebakken Politiker
Rune André Sørtveit Frustøl 99497762 Politiker
Maria Christina Gjestland Konsulent 38074603 +47- Informasjon- og service
Melisa Colic Tannhelsesekretær - +47- Lyngdal tannklinikk
Bjørn Bygjordet Eikeland - +47- Byremo Tannklinikk
Hannah Benedichte Teigland Dybesland Politiker Politiker
Ingrid Merethe Williamsen Politiker Politiker
Knut Helge Thompsen Politiker Politiker
May Erna Karlsen Politiker Politiker
Terje Svendsen Politiker Politiker
David Anand Goksem Politiker Politiker
Anders Ramsland Politiker Politiker
Børje Michaelsen Rådgiver statistikk og analyse, Seksjon for samfunns- og næringsutvikling - +4793242783 Regionalavdelingen
Espen Peersen Prosjektleder - +4790133938 IT seksjonen
Lars Jørgen Hauge Politiker Politiker
Mats Dahl Aanonsen Rådgiver idrett 38074702 +4747633750 Regionalavdelingen
Claudia Margenfeld Tannhelsesekretær - +47- Kvinesdal tannklinikk
Trine Lise Systad Politiker Politiker
Jorunn F. Roland Politiker Politiker
Charlotte Wesenberg Politiker Politiker
Turid Håland Politiker Politiker
Gudrun Strengenes Politiker Politiker
Marit Skogen Politiker Politiker
Benny Andre Johansen Rådgiver, Seksjon for samfunns- og næringsutvikling - +4790151372 Regionalavdelingen
Lena Renstrøm Mjåland Psykolog 38074795 +47- PP-Tjenesten
Nina Stenbro Rådgiver - +4795789289 Regionalavdelingen
Bent Storå Psykologspesialist - +47- Slottet tannklinikk
Torbjørn Torblå Politiker Politiker
Håvard Solum Politiker Politiker
Agnes Norgaard Politiker Politiker
Hadisjat Saitova - +47- Vågsbygd tannklinikk
Najila Hayati - +4790806784 Vågsbygd tannklinikk
Astrid Austeid Fjose Grafisk designer 38074533 +4799695118 Informasjon- og service
Merethe Anette Ryen Prosjektleder Likestilt Arbeidsliv - +4797794835 Regionalavdelingen
Signe Elizabeth Bentsen Soteland Hegnander Tannlege - +47- Mandal tannklinikk
Hege Kristin Martinsen - +4746675268 Regionalavdelingen
Susanne Eidsaa Bendiksen - +47- Slottet tannklinikk
Svein Eskeland Rådgiver 38074670 +47- Økonomi
Synnøve Torgersen Skårdal - +4791555060 Økonomi
Mona Kristensen Tannhelsesekretær - +47- Vågsbygd tannklinikk
Lill Terese Indridadottir Tannlege - +47- Slottet tannklinikk
Bent Sigmund Olsen Prosjektmedarbeider - +4797760469 Regionalavdelingen
Elisabeth Målen pp-rådgiver 38074795 +4794888158 PP-Tjenesten
Asja Kaiharova Tannpleier - +47- Slottet tannklinikk
Ragnhild Reppen Tannhelsesekretær Flekkefjord tannklinikk
Cagri Dörter Tannlege - +47- Farsund tannklinikk
Andrezza Matthiesen - +4738325010 Flekkefjord tannklinikk
Ungdommens Fylkesting
Thomas Andrè Johansen Rådgiver 38197699 +47- IT seksjonen
Christiane Costa Tannhelsesekretær - +47- Flekkefjord tannklinikk
Rune Alexander Fredriksen Rådgiver / Arkeolog - +47- Regionalavdelingen
Karl Naadland Janz 38074522 +47- IT seksjonen
Joakim Aalstad Wintervoll Rådgiver/Arkeolog - +47- Regionalavdelingen
Siri Anette Nordby Rådgiver 38074705 +4741212554 Utdanningsavdelingen
Christoffer Snaprud Christensen Bygningsvernkonsulent - +4745859186 Regionalavdelingen
Sanja Sapina - +4748289393 Slottet tannklinikk
Fredrik Wehus IT-Lærling - +47- IT seksjonen
Camilla Tønnessen Dar Tannhelsesekretær - +47- Slottet tannklinikk
Cathrine Krüger Rådgiver - +4799750893 IT seksjonen
Katarzyna Kostecka Letek Tannlege - +47- Vågsbygd tannklinikk
Maritha Normann Jensen - +47- Flekkefjord tannklinikk
Belma Focak Tannlege - +47- Rona tannklinikk
Silje Utne Bjørke Rådgiver 38074552 +47- Regionalavdelingen
Kristoffer Niemi-Olsen Elev- og lærlingombud - +4790533421 Organisasjonsseksjonen
Anne Mette Brustuen Folkehelserådgiver - +47- Regionalavdelingen
Abey Michael Gebray - +47- Vennesla tannklinikk
Bente Hamre Konsulent 38074749 +47- Økonomi
Einar Buø Mobbeombud - +4741519388 Personal- og organisasjon
Susanne Vale Tannlege - +47- Flekkefjord tannklinikk
Knut Owing HR-rådgiver - +4791887116 Personal- og organisasjon
Kai Rune Thorbjørnsen PP-rådgiver - +4747617333 PP tjenesten
Kristian Larsen
Tiril Lundegård
Kamilla Grov - +47- Rona tannklinikk
Torstein Andreas Ø. Fredly Fagleder regnskap - +4790124156 Lønn- og regnskap
Anna Borg Arkeolog - +4795488158 Regionalavdelingen
Caroline Iglebæk
Dorrit Svenning
Fredrik Aron Pedersen
Knut Lindland Prosjektkoordinator - +4740639881 Fylkesrådmannens stab
Dmitrij Chaustovic Tannlege - +47- Vågsbygd tannklinikk
Stefan Halldor Arnason IT-lærling - +47- IT seksjonen
Lenita Ekerhovd Johansen Tannpleier - +47- Mandal tannklinikk
Stine Kvasnes Brekka - +47- Vennesla tannklinikk
Hanne Johnsen - +47- Vågsbygd tannklinikk
Prosjektportalen Testbruker 2
Evelyn Vik Rødland - +47- Flekkefjord tannklinikk
Margrethe Eivindson - +47- Vennesla tannklinikk
Rolf Einar Huus Konsulent - +47- Regionalavdelingen
Mathias Homdal IT-Lærling - +47- IT seksjonen
Ingunn Danielsen Tannhelsesekretær - +47- Lyngdal tannklinikk
Amalie Strømstad Moseid - +47- Informasjon- og service
Nikolai Kristensen Lærling - +47- Utdanningsavdelingen
Benedikte Streit Tannlege - +47- Vågsbygd tannklinikk
Halima Hashi Tannpleier - +47- Rona tannklinikk
Anne Gunn Andersen pp-rådgiver 38074671 +4791557507 PP-Tjenesten
Mustafa Sarwar Mukhtar Tannlege - +47- Mandal tannklinikk
Åsa Knudsen Backe PP-rådgiver 38074754 +4790680674 PP-Tjenesten
Carina Solhaug - +47- Vennesla tannklinikk
Stian D Kringlebotn Personvernombud - +4747612859 Personal- og organisasjon
Lars Egil Jakobsen - +47- Bygg- og innkjøp
Terje Henriksen - +4797969080 Regionalavdelingen
Vjosa Larsen-Ademi Konsulent 38074585 +47- IT seksjonen
Terje Pettersen Rådgiver - +4798296876 Økonomi
Ketil Jensen Rådgiver - +4790022837 Utdanningsavdelingen
Vibeke Røynås Key Berntsen Rådgiver økonomiseksjonen 38074736 +47- Økonomi
Maria Louise Wilberg - +47- Slottet tannklinikk
Gunnbjørg Tveiten Engehagen Fylkesrådmannens stab
Monica Svantesson PP tjenesten
Ida Kristine Tveit Blålid Tannhelsesekretær - +47- Slottet tannklinikk
Jon Sindre Løvoll Rådgiver - +47- Lønn- og regnskap
Johannes Strømberg
Håkon Roll Gimse
Nicolai Østeby
Gustav Drivenes
Georg Gulli
Emma Irene Bærø
Dina Sandnes Reppen
Siri Knudsen
Anita Bjørnevig Knutsen Tannhelsesekretær - +47- Kvinesdal tannklinikk
Charlotte Lied Jensen - +47- PP-Tjenesten
Vegard Nilsen Direktør for folkehelse - +4790140078 Fylkesrådmannens stab
Alexandra Hannig Tannhelsesekretær vikar - +47- Flekkefjord tannklinikk
Karen Halvorsen 38074605 +4748045022 Utdanningsavdelingen
Aina Kalsnes Rådgiver 38074580 +4794032058 Utdanningsavdelingen
Andy Cerika Ansatt - +47- Personal- og organisasjon
Rahima Mohammedi - +47- Rona tannklinikk
Elias Joseph Tannlege - +47- Flekkefjord tannklinikk
Hoang Tien Than Tannlege - +47- Lyngdal tannklinikk
Kari Steinsvåg Tannlege - +47- Rona tannklinikk
Theodor Lothe Bruun - +47- Regionalavdelingen
Eivind Rory Eliassen Regionalavdelingen
Madina Khaskhanova - +47- Slottet tannklinikk
Margareth Moen Økonomi
Marie Bjørnstad - +47- Kvinesdal tannklinikk
Madelen Ottersen Tannhelse - +4741400119 Flekkefjord tannklinikk
Morten Olsen Tørressen PP-rådgiver - +4790226223 PP-Tjenesten
Isak Terkelsen Lærling - +47- Personal- og organisasjon
Alexander Føreland IT-Lærling - +4746812510 IT seksjonen
Karen Sætra Faranso Innkjøpsrådgiver - +47- Økonomi
Marcus Nilsen Sekretær regnskap - +47- Økonomi
Une Jensen Aas Regionalavdelingen
Arild Richard Syvertsen Regionalavdelingen
Lene Bjelland - +47- Vennesla tannklinikk
Regine Solheim - +4797414441 Vennesla tannklinikk
Mats Winther Maltby Trainee - +4791840732 Personal- og organisasjon
Knut Gunnar Aasen 38705002 +4791166310 Utdanningsavdelingen
Merete Hortman Konsulent 38177600 +47- Regionalavdelingen
Eirik Naess Utdanningsavdelingen
Katrine Håkstad Tannhelse
Heidi Minde HR rådgiver - +4799311323 Personal- og organisasjon
Christine Danielsen Rådgiver HR - +4790755457 Personal- og organisasjon
Odd Nerdrum Sentraladministrasjonen
Karolina Nosal
Aslaug Olea Berg
Donald Hansen IT seksjonen
oleth citrix Tannhelsesekretær Tannhelse
Eli Ågedal - +47- Byremo VGS
Gunnar Ågedal - +4747256516 Byremo VGS
Reidar Jensson Ågedal - +4797542837 Byremo VGS
Elise Ås Andersen Lektor - +47- Byremo VGS
Odd Terje Brandsdal - +47- Byremo VGS
Anita Christensen - +47- Byremo VGS
Stine Albæk Christensen - +47- Byremo VGS
Reidun Dalan Kontaktlærer - +47- Byremo VGS
Ann Kristin Eikeland Byremo VGS
Roger Eikeland Adjunkt m/opprykk - +47- Byremo VGS
Gerd Karin Flottorp Sekretær 38281400 +47- Byremo VGS
Jonas Flottorp Byremo VGS
Andreas Forgard Byremo VGS
Einar Fossestøl Adjunkt med tillegg - +4795242034 Byremo VGS
Frida Linnea Gundersen - +47- Byremo VGS
Terje Stålesen Gysland Byremo VGS
Otto Herman Haaheim Adjunkt - +47- Byremo VGS
Torkel Haddeland Byremo VGS
Marit Kleveland Hagen Adjunkt Byremo Vgs - +47- Byremo VGS
Sveinung Haugeland - +47- Byremo VGS
Erik Haugen Adjunkt - +47- Byremo VGS
Stian Homme - +4790091753 Byremo VGS
Kåre Kvåle - +47- Byremo VGS
Øystein Lauen 38281413 +4790921845 Byremo VGS
Olav Aanen Lauen Byremo VGS
Eduard Lecusanu - +47- Byremo VGS
Øyvind Leland - +47- Byremo VGS
Even Lølandsmo - +4797055754 Byremo VGS
May-Elisabeth Lorenz ADJUNKT M/OPPR BYREMO VGS - +47- Byremo VGS
Frank Birger Meland Fagarbeider 38281400 +47- Byremo VGS
Magne Mjåland Byremo VGS
Bente Naglestad Avdelingsleder - +4795237244 Byremo VGS
Halvar Nesland Byremo VGS
Helle Ringereide Lærer - +47- Byremo VGS
Odd Rolf Roland Byremo VGS
Elisabeth Hærås Sæløen Byremo VGS
Lidia Petr Sokolova Byremo VGS
Espen Solheim Byremo VGS
Mirela Mariana Stanica - +47- Byremo VGS
Eivind Systad Adjunkt (med tilleggsutdanning) - +47- Byremo VGS
Jan Telhaug Rektor - +4795046930 Byremo VGS
Thor Thomassen - +47- Byremo VGS
Frank Tveiten 91733536 +47- Byremo VGS
Irene Vasland Byremo VGS
Phyranong Veng - +4790896329 Byremo VGS
Sven Verdal Byremo VGS
Tomas Werdal IT Ansvarlig 38281417 +4799090955 Byremo VGS
Alf Abrahamsen adj. m/til - +4791322199 Fagskolen i Kristiansand
Bernt Rolf Almedal Underv.Insp. Kvadraturen Skole 38077431 +4791802284 Fagskolen i Kristiansand
Silje Bjerkås Fagskolen i Kristiansand
Salve Erling Egeland Fagskolen i Kristiansand
Line Fogdegaard Juul Fagskolen i Kristiansand
Charles Kræmer - +47- Fagskolen i Kristiansand
Bjørn Martens Fagskolen i Kristiansand
Halvor Moe Lektor med opprykk/Ph.D. Fagskolen i Kristiansand
Roar Myhre - +47- Fagskolen i Kristiansand
Terje Rike Fagskolen i Kristiansand
Rune Sørensen Fagskolen i Kristiansand
Paul Svennevig Fagskolen i Kristiansand
Jørgen Tingstveit Fagskolen i Kristiansand
Kai Olav Valborgland Fagskolen i Kristiansand
Mario Willemsen Lærer Fagskolen i Kristiansand
Hilde Røinås Aabel - +47- KKG VGS
Gudveig Åmdal Lektor - +4741296542 KKG VGS
Benedicte Årsjö KKG VGS
Solrun Holm Aasan - +47- KKG VGS
Lillian Aase Rådgiver - +4748889864 KKG VGS
Margaret Knutson Aase KKG VGS
Nina Aasen-Hodnemyr KKG VGS
Odd Helge Aaserød Lektor M.Tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Elisabeth Åsly Lektor med tilleggsutdanning - +4792457828 KKG VGS
Maren Lande Aasrum - +47- KKG VGS
Odd Aksnes Lektor - +4740411139 KKG VGS
Karar Qassim Naji Al-Mafraje KKG VGS
Linn Holm Alexandersen Bibliotekar - +47- KKG VGS
Ann Cathrine Andersen Ledergruppe 38705017 +4741208880 KKG VGS
Kristian Aurebekk Andersen Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Kristina Dåsnes Andersen Fagarbeider - +47- KKG VGS
Odd Gunnar Andreassen Lektor m/tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Audny Kristin Arnesen Konsulent 38705135 +47- KKG VGS
Liv Jorunn Arnli Lektor (med tilleggsutdanning) - +47- KKG VGS
Anne Gro Ausel - +4748143932 KKG VGS
Cadaysay Cadeys Ayanle Renholder - +4794878926 KKG VGS
Birgitte Vegsgaard Bårdsen Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Venke Bakke Helsesøster 38075102 90033192 KKG VGS
Arne Landmark Bakken Lektor - +47- KKG VGS
Helga Kristine Bates Realfags lektor med tilleggsutdanning - +4747270952 KKG VGS
Gunnar Bech Lærer 38705004 +4791395657 KKG VGS
Luying Wang Belsnes lektor m. tillegsud - +4793891907 KKG VGS
Jan Erik Berg Lektor (med tilleggsutdanning) - +47- KKG VGS
Line Cecilie Enervold Berg Bibliotekar - +47- KKG VGS
Nina Berg Adjunkt - +4748077730 KKG VGS
Ingjerd Bergland - +47- KKG VGS
Ole Asbjørn Bergstøl - +47- KKG VGS
Gunvor Birkeland Ledergruppe 38705003 +4795247542 KKG VGS
Inger Helene Bjelle - +47- KKG VGS
Wenche Bjørkås Sekretær 38705092 +47- KKG VGS
Berit Sofie Blomgren - +47- KKG VGS
Vidar lærer - +47- KKG VGS
Majken Boysen Adjunkt M. Tillegsutd. Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Anne Cathrine Bragdø Helsesøster 38705131 91511084 KKG VGS
Siren Branthus 38000831 +47- KKG VGS
Anja Brunvand Lærer - +47- KKG VGS
Kjell Bue Avdelingsleder 38077313 +4795208940 KKG VGS
Jon Christoffersen Realfag (Matematikk, Naturfag og IT) - +47- KKG VGS
Bodil Dale Lærer 38705007 +47- KKG VGS
Kjetil Damsgaard Lektor - +47- KKG VGS
Christian Dversnes KKG VGS
Lina Eftevåg - +47- KKG VGS
Jan Steinar Eikaas KKG VGS
Astrid Krûger Eiken rådgiver 38170067 +47- KKG VGS
Agnethe Smith Eikså - +47- KKG VGS
Terje Eikså Lærer - +4794005060 KKG VGS
Ellen Siri Einstabland - +47- KKG VGS
Eirunn Nesset Ellefsen Karrieresenteret 38170061 KKG VGS
Kenan Emiri renholder - +4797763383 KKG VGS
Stig Einar Ertresvåg Lektor med tilleggsutd. idrettsfag/Kroppsøving - +47- KKG VGS
Atle Evje - +47- KKG VGS
Kine Fait 38170066 +47- KKG VGS
Ina Farbrot - +47- KKG VGS
Helena Farsirotos 38077348 +47- KKG VGS
Maria Feed 38170062 KKG VGS
Birthe R. Fennefoss Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Trond Besse Fjeld - +47- KKG VGS
Reidun Fosseli KKG VGS
Beate Sofie Fosselie Idretts lærer - +47- KKG VGS
Bjørnar Fredriksen KKG VGS
Frode Fredriksen Lektor med tilleggsutdanning - +4797515222 KKG VGS
Lene K. Freitag - +47- KKG VGS
Irene Friestad Avdelingsleder 38705008 +4797784985 KKG VGS
Heidi Frigstad - +4790709795 KKG VGS
Arnstein Ellefsen Frikstad - +47- KKG VGS
Susanne Fuglestad - +47- KKG VGS
Jo Sander Gjermunds Elev KKG VGS
Sverre Gorola Driftsleder - +4794526759 KKG VGS
Andreas Greibesland Elev KKG VGS
Hege Brøvig Grundetjern lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Marianne Stray Grundetjern - +47- KKG VGS
Linn Bay Gundersen Lektor +4740065483 KKG VGS
Siren Othilie Gundersen Lektor m/opprykk - +47- KKG VGS
Mona Skaiaa Håkonsen - +47- KKG VGS
Tommy Halvorsen - +4741516042 KKG VGS
Harald Hamre Kantineleder - +4790687601 KKG VGS
Hilde Hangeland Lektor - +4799042219 KKG VGS
Inger Lise Hannaas - +47- KKG VGS
Yngvar Hannevik - +4799395562 KKG VGS
Magnus Buland Hansen - +4791712134 KKG VGS
Synne Repp Hansen Lektor m/tilleggsutd - +47- KKG VGS
Ole Christian Hapnes - +47- KKG VGS
Erlend Harbo lektor, realfag - +47- KKG VGS
Trine Einerkjær Harbo Lektor avdeling realfag - +47- KKG VGS
Gerd Ragnhild Haugaa-Hageland Ledergruppe 38705009 +47- KKG VGS
Elin Haugaa Lektor ( med tillegsutdanning ) - +47- KKG VGS
Anette Haugen Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Henrietta May Hawkins Lærer - +4792164924 KKG VGS
Karianne Heggem-Hansen KKG VGS
Ann-Christin Hellerslien - +47- KKG VGS
Anette Henningsen Master i spesialpedagogikk - +47- KKG VGS
Sissel Søllesvik Herlofsen - +47- KKG VGS
Gunn Beate Hoven Hervold Lektor m/opprykk - +4791631422 KKG VGS
Cecilie Holmquist - +47- KKG VGS
Isabell Holsen Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Anne Kristin Holte Lektor (med tilleggsutdanning) - +47- KKG VGS
Bente Holtskog Realfag - +47- KKG VGS
Kari Holvik HT 38705132 +4792822603 KKG VGS
Hege Andersen Homme Adjunkt m/opprykk - +47- KKG VGS
Tim Hope Ledergruppe 38705006 +4748003740 KKG VGS
Frank Humlekjær Rådgiver 38705014 +4748889860 KKG VGS
Gabriela Burgos Husabø Lektor - +47- KKG VGS
Line Kleivset Jåtun - +4791140583 KKG VGS
Inger Marit Jahr +4799457507 KKG VGS
Arvid Jensen Lektor m/ tilleggsutdannelse - +47- KKG VGS
Hilde Stray Jensen Rådgiver - +4748889862 KKG VGS
Kristel Jensen lektor - +47- KKG VGS
Kristin Charlotte Jensen - +47- KKG VGS
Eivind Jørgensen Lektor m/opprykk - +47- KKG VGS
Karina Jørgensen Spesialpedagog 38705132 +4793058172 KKG VGS
Johnar Johnsen KKG VGS
Marius Johnsen lærer idrettsfag, Kristiansand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Eline Jortveit - +47- KKG VGS
Øivind Theodor Jortveit Renholder - +47- KKG VGS
Erlend Kalstad - +47- KKG VGS
Marit Kalstø - +47- KKG VGS
Lene Haugmoen Kapstad Lektor (med tilleggsutdanning) - +4790178331 KKG VGS
Line Karlsen Adjunt m/tilleggsut. - +4799501055 KKG VGS
Ingrid Marie Kaurin Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle, realfag - +4790188831 KKG VGS
Eivind Klungland Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Elsa Marit Aandstad Knutsen Lærer på avdeling for Helse - og oppvekstfag - +47- KKG VGS
Såzen Larsen Kusano HT - +47- KKG VGS
Linda Kvalheim KKG VGS
Inge Kyllingstad Lærer - +4799505081 KKG VGS
Benedicte Lagarhus Adjunkt m. tilleggsutd. - +47- KKG VGS
Vibeke Lauritsen Avdelingsleiar - +4795759541 KKG VGS
Glenn Leraand 38077384 +4791634482 KKG VGS
Lene Lie Lektor med tilleggsutdanning - +4790892643 KKG VGS
Vidar Lie Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Turid Neeb Lien Lektor 80000826 +47- KKG VGS
Thomas Augusto Lindal Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Kathrine Thorstensen Lindekleiv Rådgiver 38705015 +4748889866 KKG VGS
Hilde Lindgaard KKG VGS
Mari Løsnesløkken - +47- KKG VGS
Turi Haugenes Loland Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Edgar Lopez KKG VGS
Einar Kristen Loshamn - +47- KKG VGS
Evy Ann Ludvigsen Karriereveileder 38170064 +47- KKG VGS
Kristine Lunde-Borgersen Adjunkt - +47- KKG VGS
Ingvild Birgitte Lunde KKG VGS
Knut Lunde - +47- KKG VGS
Mats Lunde IT /IKT 38705110 +4793697181 KKG VGS
Bjørnar Mæland Realfag (Kjemi, Matematikk, Naturfag) - +47- KKG VGS
Tor Magnesen 38054730 +47- KKG VGS
Andreas Magnus Lektor med tilleggsutdanning - +4798420222 KKG VGS
Mette Midling-Jenssen HT 38705132 +4799042978 KKG VGS
Anne-Celine Ruel Mjåland lektor med opprykk - +47- KKG VGS
Kjell Mjåland KKG - Realfag - Lektor med tilleggsutdanning - +4790659969 KKG VGS
Trine Hammerstrøm Mjåland Lærer - +47- KKG VGS
Marthe Johanne Moe Lektor m.tilleggsutd. - +47- KKG VGS
Linda Gunneklev Mølland Lektor med tilleggsutdanning. Avd. realfag 38705000 +4797961371 KKG VGS
Asbjørn Møvig - +47- KKG VGS
Ali Abdirahman Mohamed - +47- KKG VGS
Mox Fredrik Moxnes KKG VGS
Jan Rune Muniz KKG VGS
Christine Mydland Adjunkt med tilleggsutdanning - +4797955253 KKG VGS
Unni Drangsholt Myhre adjunkt - +47- KKG VGS
Ingrid Karine Syvertsen Myklebust Lektor m/opprykk - +4799259244 KKG VGS
Sylvi Lise Myklebust - +47- KKG VGS
Åse Neset - +47- KKG VGS
Heidi Solvik Nevestad Fagarbeider - +4748889863 KKG VGS
Elizabeth Nilsen KKG VGS
Aud Bente Nordal Lektor (med tilleggsutdanning) - +4738705000 KKG VGS
Håvard Nylund +4795202221 KKG VGS
Eun Ja Ødegård - +47- KKG VGS
Marit Alette Øien KKG VGS
Lisbeth Øvland konsulent 38705123 +47- KKG VGS
Laila Lund Ohnstad Rådgiver 38170065 +4799263304 KKG VGS
Simon Wigstøl Olesen Adjunkt (med tilleggsutdanning) - +47- KKG VGS
Judith Olsen - +47- KKG VGS
Arve Omdal - +47- KKG VGS
Kristin Ose Adjunkt med tilleggsutd. - +4797768802 KKG VGS
Siri Ida Ovanger Adjunkt - +4748892171 KKG VGS
Jørg Inge Stray Pedersen Lektor med tillegsud. - +47- KKG VGS
Marit Dahl Pedersen Kantinemedarbeider - +47- KKG VGS
Sigurd Pedersen Lærer - +4747646388 KKG VGS
Kirsten Marie Polenz IT / Servicetorg - +47- KKG VGS
Bjørg Randøy - +47- KKG VGS
Håkon Malvin Raustøl Lektor med tilleggsutdanning. Matematikk - +47- KKG VGS
Hilde Binnie Reme - +47- KKG VGS
Riborg Anna Ringereide Lektor m/opprykk 90964765 +4790964765 KKG VGS
Hege Aamdal Rislaa - +4790954229 KKG VGS
Tone Robertsen KKG VGS
Esben Røisland KKG VGS
Oddvar Røste KKG VGS
Gonzalo Alonso Rojas Romero - +47-474 13 973 KKG VGS
Anette Rolland Fagarbeider - +47- KKG VGS
Helga Rosenberg KKG VGS
Jonas Rosenvold Lektor - +47- KKG VGS
Gry Anette Rosseland KKG VGS
Ingrid Marie Ruenes Lærer Helse og Oppvekst - +4790737103 KKG VGS
Geir Kåre Rykhus Lektor med tillegg - +47- KKG VGS
Anette Seland Sætrum IT / Økonomi 38705100 +47- KKG VGS
David Dos Santos KKG VGS
Nina Schage - +47- KKG VGS
Vetle Sjøstrøm-Orf IT lærling - +47- KKG VGS
Siren Hæstad Skadal Lektor M.Tilleggsutd. Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Vidar Skjekkeland Rådgiver 90772251 +47- KKG VGS
Kristian Andreas Skjelbred-Knudsen Avdelingsleder 38705011 +4797546545 KKG VGS
Åshild Skofteland Ledergruppe 38705194 +4795935428 KKG VGS
Elisabet Tønnesøl Skogseid Lektor m/tilleggsutdanning 38152436 +47- KKG VGS
Ernst Martin Skogseid Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Turid Skoland Konsulent 38705137 +47- KKG VGS
Janne Skraastad - +47- KKG VGS
Rune Skretteberg 38705000 +4747261385 KKG VGS
Ådne Slettebo IT Ansvarlig / IKT 38705111 +4795205399 KKG VGS
Torild Smith - +47- KKG VGS
Marit Sørvig - +47- KKG VGS
Camilla Solberg - +47- KKG VGS
Merethe Solheim Konsulent - Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Monica Solheim KKG VGS
Tore Solheim Vaktmester 38705130 +4798604479 KKG VGS
Anette Langfeldt Sommerset KKG VGS
Rigmor Angell Stakkeland lektor m/opprykk - +47- KKG VGS
Andrea Hellweg Steffensen - +4797634708 KKG VGS
Ellen Steinsland Lektor 38705003 +4791119257 KKG VGS
Thore Steinsland Lektor m. tillegsutd. - +4797184053 KKG VGS
Liv Randi Stenberg Lektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Nora Stenersen KKG VGS
Åse Storberget - +47- KKG VGS
Tove Linda Stray Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
Kjetil Eiesland Strøm KKG VGS
Kristin Erlandsen Strømme Lektor Krs.Katedralskole Gimle - +47- KKG VGS
David Sundell - +4747371233 KKG VGS
Alf Erik Svela Idrettslektor med tilleggsutdanning - +47- KKG VGS
Øystein Sylta - +47- KKG VGS
Hege Therese Syvertsen Realfag, matematikk, IB - +47- KKG VGS
Silje Meenakshi Thomassen Lektor med tilleggsutdanning - +4790641184 KKG VGS
Gunnar Thorsen Lektor (med tilleggsutdanning) Ingen +47- KKG VGS
Ragnhild Kühn Thorsen 38705132 +4793058172 KKG VGS
Thomas Tønnessen - +47- KKG VGS
Ingve Tofteland - +47- KKG VGS
Silje Therese Mørka Torkelsen Lektor m/tillegg - +47- KKG VGS
Ane Haugland Torset KKG VGS
Tormod Haugen Tronvoll KKG VGS
Kjetil Tveit - +4790537799 KKG VGS
Janne Ugland - +47- KKG VGS
Sigrun Vaksvik lærer - +47- KKG VGS
Ida Valeur Lektor med tilleggsutdanning, realfag - +4745256914 KKG VGS
Tone Eggebø Valvik 38074647 +47- KKG VGS
Bente Elisabeth Vetland Lektor med opprykk 38705019 +47- KKG VGS
Camilla Michelsen Vikeså Lektor med opprykk - +47- KKG VGS
Vidar Waag lektor med tilleggsutdanning 38705000 +4791169354 KKG VGS
Kjersti Kivle Westergren 38705007 +4797016526 KKG VGS
Martin Westersjø - +47- KKG VGS
Marthe Elden Wilhelmsen KKG VGS
Svein Winther - +47- KKG VGS
Ingrid Wirsching KKG VGS
Vegard Witzøe Ledergruppe 38705010 +4795242929 KKG VGS
Siren Breidalen Wulff Rådgiver 38705013 +4794812448 KKG VGS
Anja Glad von Zernichow KKG VGS
Edita Zunic Lektor med opprykk - +4740232945 KKG VGS
Kristin Ågesen - +47- Kvadraturen Skolesenter
Anne Lene Årseth Kvadraturen Skolesenter
Grete Seland Aasen Helsesøster 38077323 97506838 Kvadraturen Skolesenter
Anja Aasgaard - +4790777915 Kvadraturen Skolesenter
Muna Hussein Ali Kvadraturen Skolesenter
Arnt Anders Almedal - +4799452313 Kvadraturen Skolesenter
Jaliet Alvarez Kvadraturen Skolesenter
Birger Hermann Andersen - +4793826500 Kvadraturen Skolesenter
Odd Magne Andersen Lærer - +4790890625 Kvadraturen Skolesenter
Wenche Holtsmark Andersen 38073000 +4799211628 Kvadraturen Skolesenter
Erling Andresen Avdelings leder 38077315 +4791601817 Kvadraturen Skolesenter
Eva Sæthern Arneberg 38077324 +4748143556 Kvadraturen Skolesenter
Frode Arntsen 38077388 +4792444556 Kvadraturen Skolesenter
Kim Marius Ask Kvadraturen Skolesenter
Rune Aslaksen 38077419 +4797541747 Kvadraturen Skolesenter
Ingrid Auglænd Adjunkt m/tillegg - +4791745618 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Augland 38077370 +4791876547 Kvadraturen Skolesenter
Tomas Augustinussen Arbeisleder VG3 fagopplæring kjøretøy - +4741231959 Kvadraturen Skolesenter
Ove Morten Austdal Kvadraturen Skolesenter
Jostein Austvik Lektor m tilleggsutdanning 38077300 +4791621185 Kvadraturen Skolesenter
Eva Bakke - +4797569279 Kvadraturen Skolesenter
Malene Fjellestad Bakken Fagarbeider - +47- Kvadraturen Skolesenter
Jens Are Bastiansen Adjunkt - +4792016209 Kvadraturen Skolesenter
Safeta Becirbegovic - +4745887067 Kvadraturen Skolesenter
Hacina Bensizerara Fagarbeider - Kvadraturen skolesenter - +4799350399 Kvadraturen Skolesenter
Brit Herborg Bergby 38077361 +4794827725 Kvadraturen Skolesenter
Øyvind Berglihn - +4790623923 Kvadraturen Skolesenter
Lars Berrum Lektor 38077388 +4793881011 Kvadraturen Skolesenter
Terje Arntsen Bersagel - +4795472483 Kvadraturen Skolesenter
Teklit Haileab Beyene Kvadraturen Skolesenter
Anne Karèn Birkeland Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole 38077435 +4797587172 Kvadraturen Skolesenter
Karoline Manneråk Birkeland Kvadraturen Skolesenter
Trine Syvertsen Bjerke Avdelingsleder, fagkoordinator og lærer Kvadraturen Skole 38077370 +4792016375 Kvadraturen Skolesenter
Sigrid Bjørnaali - +4791624442 Kvadraturen Skolesenter
Aina Bjørndal Avdelingsleder - +4790196511 Kvadraturen Skolesenter
Tor Idar Bjørneseth Rådgiver 38077427 +4741501187 Kvadraturen Skolesenter
Bjørghild Bjorå - +4745432950 Kvadraturen Skolesenter
Mette Bonde Adjunkt - +4741629693 Kvadraturen Skolesenter
Reidar Borgersen - +4791166057 Kvadraturen Skolesenter
Eva Marianne Borø Kvadraturen Skolesenter
Johan Olav Brakestad Kvadraturen Skolesenter
Terje Brandsnes 41126406 +4741126406 Kvadraturen Skolesenter
Kamilla Breen Lektor, realfag - +4798832568 Kvadraturen Skolesenter
Erlend Bremset Lektor m/opprykk 38077389 +4797160244 Kvadraturen Skolesenter
Gerd Ingfrid Brufjell 38077426 +47- Kvadraturen Skolesenter
Frank Robert Bruheim Avdelingsleder - +4790549286 Kvadraturen Skolesenter
Jo Viggo Buås - +4791648331 Kvadraturen Skolesenter
Bente Pauline Buverud Vikar lærer - +4795729631 Kvadraturen Skolesenter
Pamela Huerta Cepeda - +4793881945 Kvadraturen Skolesenter
Castro Carlos Chaves - +47- Kvadraturen Skolesenter
Alice Falch Coward 38090955 +4795157653 Kvadraturen Skolesenter
Nadiya Dag - +47- Kvadraturen Skolesenter
Kari Skår Dahl - +47- Kvadraturen Skolesenter
Mona Bakken Damsgaard Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole 38077360 +4799329222 Kvadraturen Skolesenter
Nihren Moshe Dawood Renholder Kvadraturen Skole - +4741512861 Kvadraturen Skolesenter
Jorunn Beate Dypevik - +47- Kvadraturen Skolesenter
John-Kristian Dypvik Kvadraturen Skolesenter
Solveig Bru Egeland spesialpedagog - +4795740980 Kvadraturen Skolesenter
Ragnar Eide Lektor (med tilleggsutdanning) - +4790680077 Kvadraturen Skolesenter
Kine Eidem - +4793019705 Kvadraturen Skolesenter
Guri Eidheim Kvadraturen Skolesenter
Pia Helen Bjornes Eikeland 38077389 +4791352229 Kvadraturen Skolesenter
Janne Ekse - +4799490068 Kvadraturen Skolesenter
Aage Ellila Adjunkt - +4791360796 Kvadraturen Skolesenter
Helene Engesland - +4741623304 Kvadraturen Skolesenter
Helge Espeland Adjunjkt (maskiningeniør) 38077435 +47- Kvadraturen Skolesenter
Rune Evensen Lærer 38077375 +4791144810 Kvadraturen Skolesenter
Sven-Ove Evensen 38077419 +4741208940 Kvadraturen Skolesenter
Anne Siri Lied Fagervoll Lektor Fagskolen Kvadraturen Skolesenter - +4790146489 Kvadraturen Skolesenter
Beate Fjellestad Avdelingsleder - +4799236192 Kvadraturen Skolesenter
Gail Camille Fjellestad 38140829 +4795491910 Kvadraturen Skolesenter
Frank Fjellvang arbeidsleder/formann-driftsleder - +4794501557 Kvadraturen Skolesenter
Frank Roar Fjellvang adjunkt med tilleggsutdanning - +4792059554 Kvadraturen Skolesenter
Stian Slaughter Fjermeros Kvadraturen Skolesenter
Lars Arnfinn Flatelid Adjunkt (med tilleggsutdanning) 38077427 +4791129890 Kvadraturen Skolesenter
Gunnar Folåsen - +47- Kvadraturen Skolesenter
Stephen Bjørnshei Fredheim 38152443 +4799401748 Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Friestad - +4794975277 Kvadraturen Skolesenter
Lasse Frivik Arbeidsterapeut - +4747753767 Kvadraturen Skolesenter
Line Austvik Fuglestein - +4793838564 Kvadraturen Skolesenter
Per Fuskeland Rådgiver 38077336 +4747627397 Kvadraturen Skolesenter
Bodil Peersen Gautefall - +4790991827 Kvadraturen Skolesenter
Øyvind Gilje Lektor m/tilleggsutdanning 38077384 +4795735680 Kvadraturen Skolesenter
Lillian Gillesen - +4748225919 Kvadraturen Skolesenter
Cecilie Gitmark Avdelingsleder - +4792624004 Kvadraturen Skolesenter
Skjalg Stian Grimnes - +4797778252 Kvadraturen Skolesenter
Monica Grødum - +4790101068 Kvadraturen Skolesenter
Gyrid Nedberg Grønlid - +4792017535 Kvadraturen Skolesenter
Einar Grøntoft Lektor med tillegg - +47- Kvadraturen Skolesenter
Wenche Grov Fagarbeider 38077339 +4793029023 Kvadraturen Skolesenter
Gunnar Ole Halfdan Gundersen Lektor 38077391 +4740400974 Kvadraturen Skolesenter
Solfrid Birkeland Gundersen Adjunkt med opprykk 38077300 +4791610154 Kvadraturen Skolesenter
Wenche Fjell Gundersen Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole - +4790571424 Kvadraturen Skolesenter
Therese Haakafoss Guttormsen Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Magnussen Håkedal 38077348 +4795829932 Kvadraturen Skolesenter
Oddbjørn Håland - +4795212614 Kvadraturen Skolesenter
Ragna Hageland 38077401 +4748249980 Kvadraturen Skolesenter
Dag Ottar Leithe Hansen - +4790134774 Kvadraturen Skolesenter
Hans Søvik Hanssen - +4792241511 Kvadraturen Skolesenter
Kristin Hansson - +4790894830 Kvadraturen Skolesenter
Mette Haraldsen 38077371 +4795993610 Kvadraturen Skolesenter
Lars Christian Hauge - +4795968147 Kvadraturen Skolesenter
Marit Haugen - +4792248527 Kvadraturen Skolesenter
Åse Haugland Bibliotekar 38077394 +4748239075 Kvadraturen Skolesenter
Vibeke Haugland Adjunkt (med tilleggsutdanning) 38077365 +47- Kvadraturen Skolesenter
Odd Frode Haugvik Adjunkt med opprykk 38077418 +4746513439 Kvadraturen Skolesenter
Håvard Haukom - +4795073681 Kvadraturen Skolesenter
Marita Brandsar Hefte Kvadraturen Skolesenter
Eivind Heier 38077382 +47- Kvadraturen Skolesenter
Petter Arild Heitman Elektronikklaerer Vg3 data og Vg1 YFF - +4798450825 Kvadraturen Skolesenter
Åse Helleren Bibliotekar - +4792420636 Kvadraturen Skolesenter
Jane Synnøve Hellvik 38077398 +4795730175 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Hille Kvadraturen Skolesenter
Sissel Anette Høibo Lærer Kvadraturen Skole - +4790085360 Kvadraturen Skolesenter
Helene Hørte Lektor - +4795110091 Kvadraturen Skolesenter
Kjell Inge Holthe Adjunkt (med tilleggsutdanning) - +47- Kvadraturen Skolesenter
Kjell Martin Holthe Lektor 38077437 +4790011903 Kvadraturen Skolesenter
Anne Kirsten Homme - +4791599717 Kvadraturen Skolesenter
James Henry Hornby - +4746662611 Kvadraturen Skolesenter
Eva Merete Hornnes 38077382 +47- Kvadraturen Skolesenter
Kari Horrisland Helsesøster 38077342 Kvadraturen Skolesenter
Nedvin Huskovic - +4741253204 Kvadraturen Skolesenter
Mette Igland - +4797790012 Kvadraturen Skolesenter
Torstein Iglebekk - +4790522711 Kvadraturen Skolesenter
Janina Jensen - +4797042744 Kvadraturen Skolesenter
Berit Jørgensen Spesialpedagog, ressursteam - +4798868592 Kvadraturen Skolesenter
Bente Johannessen Adjunkt - +4791607856 Kvadraturen Skolesenter
Krystyna Johannessen - +4747290175 Kvadraturen Skolesenter
Camilla Johansen - +47- Kvadraturen Skolesenter
Dag Johansen 38077427 +4792264763 Kvadraturen Skolesenter
Erlend Johansen - +4799017646 Kvadraturen Skolesenter
Monica Grønn Johnsen Lektor med tilleggsutd - +4790853497 Kvadraturen Skolesenter
Robert Lindland Johnson faglærer kjøretøy - +4795137612 Kvadraturen Skolesenter
Birte Justvik 38077370 99043001 Kvadraturen Skolesenter
Jenni Kristine Juul lektor med tilleggsutdanning - +4795805153 Kvadraturen Skolesenter
Lena Charlotte Kårikstad Kvadraturen Skolesenter
Kjartan Stien Karlsen - +47- Kvadraturen Skolesenter
Grete Kavli Adjunkt med opprykk 38077384 +4797592486 Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Kielland Rådgiver 38077333 +4741202006 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Kittelsen lektor m/ opprykk - +4790971214 Kvadraturen Skolesenter
Solveig Holme Kjær Adjunkt med tilleggsutdanning - +47- Kvadraturen Skolesenter
Hanne Kjærgaard - +4795124138 Kvadraturen Skolesenter
Leif Jørgen Klavenes - +4790622117 Kvadraturen Skolesenter
Ruben Kleiven - +4745226700 Kvadraturen Skolesenter
Ansgar Andreas Kløvfjell Kvadraturen Skolesenter
Peter Elias Stedjan Klokk Driftsoperatør assistent - +47- Kvadraturen Skolesenter
Merethe Knatterud Kvadraturen Skolesenter
Håvard Knoll - +4790532845 Kvadraturen Skolesenter
Frank Knudsen Faglærer - +4740202086 Kvadraturen Skolesenter
Arild Knutsen Avd. leder Elektrofag og kombinasjonsklassen 38077418 +4790893119 Kvadraturen Skolesenter
Bente Finnsdotter Køber - +4791307504 Kvadraturen Skolesenter
Torhild Konnestad Kvadraturen Skolesenter
Alicja Kotyla - +47- Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Kristensen Fag lærer Elektro - +4799701192 Kvadraturen Skolesenter
Lillian Kristiansen 38077325 +4748300670 Kvadraturen Skolesenter
Anette Kühn 38077364 +4799711345 Kvadraturen Skolesenter
Helene Velle Kvello - +47- Kvadraturen Skolesenter
Kari-Anne Helleberg Kverneggen 38077451 +4799785244 Kvadraturen Skolesenter
Maria Berrum Lande - +4741500154 Kvadraturen Skolesenter
Vidar Langøy - +4792870046 Kvadraturen Skolesenter
Karen Sklett Larsen - +4748134811 Kvadraturen Skolesenter
Laila Maria Larsson Lektor - +4790799582 Kvadraturen Skolesenter
John Gunnar Lauvdal Adjunkt med tilleggsutdanning 38281400 +4799612013 Kvadraturen Skolesenter
Alexander Liane Kvadraturen Skolesenter
Christine Yuki Lid - +4791763829 Kvadraturen Skolesenter
Karl Olaf Lie Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole - +4740405799 Kvadraturen Skolesenter
Siw Møvik Lie Assistent Kvadraturen Skole - +4741473977 Kvadraturen Skolesenter
Solfrid Lie lærer - +4795148355 Kvadraturen Skolesenter
Steinar Lien 38077317 +4790892552 Kvadraturen Skolesenter
Hanne Lindblom - +4793062704 Kvadraturen Skolesenter
Tore Lindebø Adjunkt 38077419 +4741474154 Kvadraturen Skolesenter
Thea Litschi - +4793447758 Kvadraturen Skolesenter
Jeanette Løyning - +4793406524 Kvadraturen Skolesenter
Lukas Lund IT Medarbeider 38077377 38077377 Kvadraturen Skolesenter
Kristin Maaseide Minoritetsrådgiver - +4795722501 Kvadraturen Skolesenter
Robby Madsen - +4795041007 Kvadraturen Skolesenter
Marta Helen Mæland fagarbeider - +4795026923 Kvadraturen Skolesenter
Kristine Magnussen 38150000 +47- Kvadraturen Skolesenter
Anne Britt Markussen RENHOLDER. - +4741471706 Kvadraturen Skolesenter
Siri Markussen - +47- Kvadraturen Skolesenter
Borka Masic - +47- Kvadraturen Skolesenter
Nicolas Loftheim Merieau - +4795141120 Kvadraturen Skolesenter
Anette Michelsen Konsulent - +4738077328 Kvadraturen Skolesenter
May Hanne Mikalsen Lektor (med tilleggsutdanning) Kvadraturen Skole 38077300 +4799029222 Kvadraturen Skolesenter
Tor Gunnar Mikkelsen Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole - +4790942322 Kvadraturen Skolesenter
Arve Oskar Møllevik Adjunkt med opprykk 38077375 +4790668652 Kvadraturen Skolesenter
Dina Music-Dizdarevic Lektor med tilleggsutdanning - +4799224345 Kvadraturen Skolesenter
Magne Mydland Kvadraturen Skolesenter
Hilde Ragnfrid Olsen Mykland Lektor 38077382 +4790871051 Kvadraturen Skolesenter
Isabell Mian Nerhus - +4741448826 Kvadraturen Skolesenter
Mats Nesmann Leder, Eksamenskontoret i Vest-Agder 38077319 +4748140894 Kvadraturen Skolesenter
Grace Elisabeth Nielsen lektor med opprykk - +4795270117 Kvadraturen Skolesenter
Steffen Nikolaisen Kvadraturen Skolesenter
Hilde Ringdal Nilsen adjunkt 38077451 +4740412022 Kvadraturen Skolesenter
Øystein Nilsen Adjunkt m/opprykk - +47- Kvadraturen Skolesenter
Lars Arne Nilssen Spesialpedagog - +47- Kvadraturen Skolesenter
Torleiv Nordgarden Faglærer elektro 38077373 +4799742606 Kvadraturen Skolesenter
Anne Grete Norheim - +4791729350 Kvadraturen Skolesenter
Karsten Øen Lektor - +4790868138 Kvadraturen Skolesenter
Kristin Marie Viken Øen - +4797135979 Kvadraturen Skolesenter
Elise Øie - +4798690443 Kvadraturen Skolesenter
Susanne Øvretveit Adjunkt med tilleggsutdannelse - +4795279923 Kvadraturen Skolesenter
Benjamin Vium Olesen Lærer 40825276 +4740825276 Kvadraturen Skolesenter
Marianne Olsen - +47- Kvadraturen Skolesenter
Morten Yngvar Olsen - +4740428280 Kvadraturen Skolesenter
Edyta Katarzyna Olszewska +4796856491 Kvadraturen Skolesenter
Cecilie Ongre - +47- Kvadraturen Skolesenter
Anne-Lill Opheim Kvadraturen Skolesenter
Lars Espen Fulke Oppedal - +4798844884 Kvadraturen Skolesenter
Linda Opsal - +4741271230 Kvadraturen Skolesenter
Martha Cecilia Mayorga Parada - +4745860366 Kvadraturen Skolesenter
Ximena P. Paredes Renholder Kvadraturen Skole - +47- Kvadraturen Skolesenter
Bianca Ferreira Pasquarelli Kvadraturen Skolesenter
Linda Pedersen Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole 37077347 +4790763658 Kvadraturen Skolesenter
Van Thi My Phan - +4797005872 Kvadraturen Skolesenter
Sameh Bent Ammar Rakrouki Kvadraturen Skolesenter
Stine Ramselien Kvadraturen Skolesenter
Cathrine Rasch Kvadraturen Skolesenter
Helle Roald Rasmussen - +4740401040 Kvadraturen Skolesenter
Marit Elisabeth Ravnaas - +4793097772 Kvadraturen Skolesenter
Hege Brandtzæg Reed 38077466 +4741462503 Kvadraturen Skolesenter
Finn Reinertsen ADJUNKT MED OPPRYKK 38077300 +4793265980 Kvadraturen Skolesenter
Ronny Reinertsen Kvadraturen Skolesenter
Anne Elisabeth Reme - +4797585299 Kvadraturen Skolesenter
Hazbije Rexhepi Kvadraturen Skolesenter
Egil Risdal - +4791601938 Kvadraturen Skolesenter
Kenneth Robstad 91300568 +4791300568 Kvadraturen Skolesenter
Malene Bakkland Røisland - +4741760267 Kvadraturen Skolesenter
Radoslaw Piotr Rokicki - +4790765284 Kvadraturen Skolesenter
Rikke Rollum Lektor m/tillegg - +4740202749 Kvadraturen Skolesenter
Daniel Mathias R Rondeel Lærling - +4794168290 Kvadraturen Skolesenter
Karin Rosseland Adjunkt - +4798811486 Kvadraturen Skolesenter
Therese Simensen Rossing 38077316 +4794502273 Kvadraturen Skolesenter
Caroline Newport Sælid Kvadraturen Skolesenter
Victoria Newport Sælid Lektor med tilleggsutdanning - +4795124657 Kvadraturen Skolesenter
Edwin Cruz Salazar 38077418 +4791997456 Kvadraturen Skolesenter
Svein Salvesen - +4747642399 Kvadraturen Skolesenter
Trine Sayfritz - +4797570696 Kvadraturen Skolesenter
Trine Anett Schmidt - +4790255878 Kvadraturen Skolesenter
Bernd Schnell Adjunkt m opprykk - +47- Kvadraturen Skolesenter
Bajram Sekiraqa - +4790279288 Kvadraturen Skolesenter
Ingrid Vikingsdal Seland - +4745428457 Kvadraturen Skolesenter
Per Åge Skaar Adjunkt m/tilleggsutdanning - +4790684774 Kvadraturen Skolesenter
Erik Aasen Skei Faglærer elektro - +4790857010 Kvadraturen Skolesenter
Tor Gunnar Skomedal IT - Ansvarlig 38077379 +4748036740 Kvadraturen Skolesenter
Erling Andre Skovlund Kvadraturen Skolesenter
Morten Skovlund Kvadraturen Skolesenter
Benthe Skrøvje - +4799695642 Kvadraturen Skolesenter
Lars Eirik Skylvik - +4797081737 Kvadraturen Skolesenter
Synnøve Slettan - +4798657035 Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Smith - +4748029534 Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Søbye Adjunkt med tilleggsutdanning 38077453 +4799799730 Kvadraturen Skolesenter
Silje Marianne Sørby Adjunkt 38077300 +4748289409 Kvadraturen Skolesenter
Harald Anders Sørlien Lektor - +4795170302 Kvadraturen Skolesenter
Gro Ljunggren Sollid - +4795050266 Kvadraturen Skolesenter
Leif Kåre Spartveit 38077312 +4747887230 Kvadraturen Skolesenter
Gro Røsøyvåg Stavnes Rådgiver Kvadraturen Skole 38077332 +4797786695 Kvadraturen Skolesenter
Otto Steinsland Adjunkt m/o. - +4791324710 Kvadraturen Skolesenter
Line Drivdal Stie Fagarbeider- Kvadraturen skolesenter - +47- Kvadraturen Skolesenter
Arve Stokkelien - +4797071288 Kvadraturen Skolesenter
Merete Strøm Adjunkt - +4793652679 Kvadraturen Skolesenter
Bertel Strømland Konsulent 38077376 +4791155006 Kvadraturen Skolesenter
Eivind Svein Strømsøyen 38077419 +4795073082 Kvadraturen Skolesenter
Anette Sunde Kvadraturen Skolesenter
Roar Svarstad 38077418 +4795120527 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Sveindal 38077426 +4790026139 Kvadraturen Skolesenter
Merethe Svendsen Spesialpedagog 38077347 +4795970039 Kvadraturen Skolesenter
Vibeke Aulin Svensson - +4796209587 Kvadraturen Skolesenter
Anne Synnøve Syrstad Kvadraturen Skolesenter
Eirin Syvertsen Kvadraturen Skolesenter
Signe Tallaksen Lærer - +4791644383 Kvadraturen Skolesenter
Andre Tambini Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole - +47- Kvadraturen Skolesenter
Charlotte Tangstad - +47- Kvadraturen Skolesenter
Lisbeth Teigseth 38077499 +4741275056 Kvadraturen Skolesenter
Kjell Vidar Thomassen Spesialpedagog 38044436 +4799725410 Kvadraturen Skolesenter
Emilie Tonstad Timenes Kvadraturen Skolesenter
Siv Anne Tollevik Lektor - +47- Kvadraturen Skolesenter
Trine Torjussen Lektor 38077390 +4741444372 Kvadraturen Skolesenter
Morten Torkelsen Rektor 38077320 90835647 Kvadraturen Skolesenter
Erik Tronstad - +4791873636 Kvadraturen Skolesenter
Julie Tryfoss Lektor - +4797036414 Kvadraturen Skolesenter
Glenn Ueland TIP Lærer - +47- Kvadraturen Skolesenter
Oddbjørn Uggedal Adjunkt m/opprykk 38077374 +4791570050 Kvadraturen Skolesenter
Marit Back Ugland Sekretær Kvadraturen Skole - +47- Kvadraturen Skolesenter
Kenneth Uleberg Driftsoperatør - +4747314181 Kvadraturen Skolesenter
Tone Hove Ullestad 38077311 +4794526750 Kvadraturen Skolesenter
Jorunn Vavik - +4799648016 Kvadraturen Skolesenter
Tina Margrethe Vigeland Lektor med tilleggsutdanning - +47- Kvadraturen Skolesenter
Tone Vigsø Lektor (med tilleggsutdanning) - +4792898764 Kvadraturen Skolesenter
Jan Tellef Wathne Adjunkt med tilleggsutdanning - +4790982135 Kvadraturen Skolesenter
Lotte Wergeland Adjunkt - +47- Kvadraturen Skolesenter
Johan Winge Kvadraturen Skolesenter
Rikard Winsjansen - +4740618881 Kvadraturen Skolesenter
Solveig Bugge Wold - +4790522723 Kvadraturen Skolesenter
Ina Beate Bakken Kvadraturen RES
Per Kristian Bøhn Kvadraturen RES
Stig Brude Kvadraturen RES
Ronny Hildebrandt Kvadraturen RES
Janne Kornbrekke Kvadraturen RES
Jarl Harald Kristiansen Kvadraturen RES
Eivind Pedersen Kvadraturen RES
Eva-Christine Wieser Kvadraturen RES
Jon Harald Aalvik Konsulent IKT 38278662 +4790144570 Mandal VGS
Stein Aanensen Matematikklærer 38278633 +47- Mandal VGS
Tobias Aanensen Mandal VGS
Atle Aavik Mandal VGS
Karin Fredriksen Abusdal Renholdsoperatør 38278625 +47- Mandal VGS
Fredrik Andersen Lærling - Kontor 38278690 Mandal VGS
Rina Escapatoria Andreassen renholdsoperatør 38278625 +47- Mandal VGS
Stig Morten Andreassen Konsulent 38278602 +47- Mandal VGS
Grethe Mathisen Andresen prosjektleder modulstrykturert fagopplæring 38278706 +4795219298 Mandal VGS
Maria Andresen Mandal VGS
Karen Ausland Mandal VGS
May Helen Austad Rådgiver Lindesneslosen 38278653 +4799290398 Mandal VGS
Jarl-Ivar Bendixen Lærer 38278627 +47- Mandal VGS
Liv Gunni Bentsen Adjunkt m/opprykk 38278636 +47- Mandal VGS
Siri-Linda Bentsen Lærer 38278619 +47- Mandal VGS
Anne-Stina Holte Berger Fagarbeider IT (Eksamensvakt) 38278663 +4791178432 Mandal VGS
Ragnhild A. Birkeland Lektor m/opprykk 38278628 +47- Mandal VGS
Bjørg Bjelland Renholder 38278625 +47- Mandal VGS
Wenche Bøe Fagarbeider - +47- Mandal VGS
Vivien Gahre Børresen Rådgiver 38278622 +4797034477 Mandal VGS
Gunn Evy Hageland Børslid Komb.klasse 90589913 Mandal VGS
Lene Charlotte Nygaard Borø Adjunkt med tilleggsutdanning 38278626 +4797127621 Mandal VGS
Ole Borø Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 +47- Mandal VGS
Anlaug Oddrun Sunde Bragdø OT-rådgiver 38278614 +4747685078 Mandal VGS
Britt Briseid Bratgjerd Kantinemedarbeider 38278649 +47- Mandal VGS
Morten Bundgård Adjunkt med tilleggsutd. 38278628 +47- Mandal VGS
Nongluk Bunphairot renholdsoperatør 38278625 +47- Mandal VGS
Emil Timm Christensen Kontorlærling - +47- Mandal VGS
Jan Ivar Christensen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +47- Mandal VGS
Jorunn Haaland Christensen Fagarbeider 38278613 +47- Mandal VGS
Stephen Christensen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278703 +47- Mandal VGS
Rubin Immanuel Hovstø Chronaki Mandal VGS
Vivian Dahl Adjunkt 38278717 +4741508261 Mandal VGS
Morten Olsen Dalhaug Mandal VGS
Anette Djupvik Adjunkt 38278634 +47- Mandal VGS
Oddmund Hennestad Døble Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 +47- Mandal VGS
Rita Kvinge Døvik Konsulent 38278612 +4793093415 Mandal VGS
Sander Eidså Mandal VGS
Anne Endresen Adjunkt 38278632 +47- Mandal VGS
Tom Erik Eskildsen Lindesneslosen - +4790632089 Mandal VGS
Nenita Nalon Evensen Renholdsoperatør 38278625 Mandal VGS
Ole Tom Fidje Mandal VGS
Bernt Kaare Fjeldsgaard Adjunkt 38278635 +4740230771 Mandal VGS
Jarle Fjellstad Lektor med opprykk 38278626 +47- Mandal VGS
Lise Flattum Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +47- Mandal VGS
Randi Fredriksen Mandal VGS
Sissel Friberg Fagarbeider 38278649 +47- Mandal VGS
Andreas Tønnessen Frøitland IKT-lærling 38278666 +4748607289 Mandal VGS
Arne Gabrielsen Adjunkt 38278634 +4791883227 Mandal VGS
Ole Jørgen Gangså Mandal VGS
George Gravningen Student/Vikar - +47- Mandal VGS
Rut Hildegun Drangsland Gutierrez Adjunkt med tilleggsutdanning 38278628 +47- Mandal VGS
Monica Gyland Fagarbeider 38278613 +47- Mandal VGS
Oddvar Haaland Rektor 38278601 +4790917006 Mandal VGS
Jan Erik Hageland Adjunkt 38278627 +47- Mandal VGS
Ole Oskar Hageland Mandal VGS
Frank Hagen Lektor med opprykk 38278613 +47- Mandal VGS
Mari Nodeland Hallingsgård Mandal VGS
Hanna V. Halvorsen Mandal VGS
Mette Hamborg Adjunkt med tillegg 38278626 +47- Mandal VGS
Ken Frode Hansen Adjunkt 38278627 +4790162867 Mandal VGS
Kjell Olav Hansen Fagarbeider 38278635 Mandal VGS
Wenke Elin Hansen Konsulent 38278606 +47- Mandal VGS
Solfrid Haraldseid Mandal VGS
Kjersti Matre Haraldstad Adjunkt m/tilleggsutdanning 38278633 +47- Mandal VGS
Robin Haugdal Mandal VGS
Einar Haugland Lektor m. opprykk 38278636 +47- Mandal VGS
Sissel Haugland Lektor med opprykk 38278629 +47- Mandal VGS
Lene Aukland Heiberg Rådgiver 38278630 +47- Mandal VGS
Helene Heim Faglærer 8.-13. trinn, service og samferdsel, spansk - +47- Mandal VGS
Christoffer Helberg Adjunkt med opprykk 38278636 +47- Mandal VGS
Åse Helland - +47- Mandal VGS
Mona Gunhild Ø. Helland Kantinemedarbeider 38278649 +47- Mandal VGS
Arild Helms Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 +47- Mandal VGS
Jens Hetlevik Adjunkt med tilleggsutdanning 38278613 +47- Mandal VGS
Eivind Hinlo Fagarbeider 38278613 +47- Mandal VGS
Tor Egil Høgsås Lektor med opprykk 38278628 +47- Mandal VGS
Fred Høiesen Lektor med opprykk 38278629 +47- Mandal VGS
Tone Lise Hogganvik Adjunkt 38278613 +4738278651 Mandal VGS
Gunnar Holbek Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +47- Mandal VGS
Olaug Margrethe Walvik Holen Adjunkt 38278632 +47- Mandal VGS
Jens Petter Holmquist Adjunkt med tilleggsutdanning 38278634 +4790643838 Mandal VGS
Wenche Irjall Holte Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +47- Mandal VGS
Hilde Homestad Mandal VGS
Siri Hove Adjunkt med opprykk 38278632 +47- Mandal VGS
Rolf Gunnar Hovstøl Lærer 38278626 +4795162845 Mandal VGS
Mari Anne Idland Lektor med opprykk 38278633 +47- Mandal VGS
Magne Friestad Ilebekk IKT-lærling 38278664 +4797729557 Mandal VGS
Anne May Ims Fagarbeider 38278705 +4793027183 Mandal VGS
Sonja Isaachsen Komb.klasse Mandal VGS
Elise Iversen Mandal VGS
Kirsten Jaabæk Assistent 38278632 Mandal VGS
Marianne Jahnsen Komb klasse Mandal VGS
Jim Jerstad Avdelingsleder 38278605 +4741443040 Mandal VGS
Casandra Dawn Dalva Johannessen - +47- Mandal VGS
Irene Olsen Johannessen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +47- Mandal VGS
Randi Fredrikke Victoria Vik Johannessen Mandal VGS
Hilde Margrethe Johansen Mandal VGS
Marie Johansen Mandal VGS
Marit Sløgedal Johansen - +47- Mandal VGS
Sverre Normann Johanssen Byggdrifter 38278611 +4790055102 Mandal VGS
Mette Johansson Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4799480337 Mandal VGS
Åsmund Karlsrud Mandal VGS
Margrét S. Kjellingland Lektor med opprykk 38278633 +4790995455 Mandal VGS
Svein Oskar Kleppe Lærer 38278613 +47- Mandal VGS
Tone Kleveland Adjunkt med tilleggsutdannelse 38278633 +47- Mandal VGS
Øivind Knudsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +47- Mandal VGS
Daniel Knutsen Adjunkt med tilleggsutd. 38278655 +47- Mandal VGS
Julie Kogstad Mandal VGS
Nina Kristensen Konsulent 38278603 +4799225300 Mandal VGS
Olav Teodor Kristensen Lektor med opprykk 38278633 +47- Mandal VGS
Kathrine Pehrsson Krogh Mandal VGS
Svanaug Kroknes-Rasmussen Adjunkt 38278619 +47- Mandal VGS
Petter Mjanger Kvidbergskår Mandal VGS
Nora Langaas 38278629 +47- Mandal VGS
Arnhild Larsen Adjunkt 38278634 +4740221980 Mandal VGS
Erik Aamdal Larsen Mandal VGS
Geir Erik Larsen Karriereveileder, Karriere Lindesnes 38278702 +4792810207 Mandal VGS
Unn Liestøl Larsen Lektor med opprykk 38278636 +4792668536 Mandal VGS
Geir Lauvdal Avdelingsleder 38278609 +4791588620 Mandal VGS
Egil Widar Lehne Adjunkt 38278626 +47- Mandal VGS
Kathrine Osnes Lian Lektor med opprykk 38278626 +47- Mandal VGS
Wenche Lillesund Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +4795972417 Mandal VGS
Anette Lindland Bibliotekar 38278617 +47- Mandal VGS
Nataliya Lindland Adjunkt med tilleggsutdanning 38278628 +47- Mandal VGS
Tina Claire Walther Lindland Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4799582362 Mandal VGS
Inger Helen Lindseth Rådgiver 38278622 +4790043447 Mandal VGS
Ann Karin Løvaas Fagarbeider 38278649 Mandal VGS
Stein Sverre Løyning Adjunkt 38278627 +4795124555 Mandal VGS
Nina Lohndal Adjunkt 38278628 +47- Mandal VGS
Eirik Tallak Madsen Lektor m/tillegg 38278626 +47- Mandal VGS
Gro Gjerdahl Madsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4797545831 Mandal VGS
Ole Kristian Madsen Adjunkt med tilleggsutd. 38278636 +47- Mandal VGS
Erik Masson Lektor med tilleggsutdannelse 38278633 +4793020347 Mandal VGS
Yonas Teklemichael Mehari Mandal VGS
Anne Sofie Melkeraaen Komb.klasse Mandal VGS
Bjørg Solveig Midling Kontormedarbeider Biblioteket 38278617 +47- Mandal VGS
Åshild Mjaugedal Adjunkt med tilleggsutdanning 38278619 +4791365411 Mandal VGS
Benedicte Elisabeth Mjelde Fagarbeider 38278632 +47- Mandal VGS
Fikerte Mulatu Renholdsoperatør 38278625 +47- Mandal VGS
Thea Elisabeth Myra Mandal VGS
Sofie Narvestad Avdelingsleder 38278608 +4745281510 Mandal VGS
Anita Nilsen Fagarbeider 38278704 +4791729329 Mandal VGS
Eva Britt Nilsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278633 +4741628234 Mandal VGS
Håvard Nilsen Mandal VGS
Hanne Marit Nilsen Renholdsleder 38278625 +4794526722 Mandal VGS
Alf Eirik Nodeland Konsulent IKT 38278668 +4792238058 Mandal VGS
Ove Nodeland Mandal VGS
Marie Helene Nørgaard 38278609 +4791574417 Mandal VGS
Brita Øslebø Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4790550582 Mandal VGS
Glenn Oskar Osnes Olsen Mandal VGS
Wenche Ommundsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278633 +4747333929 Mandal VGS
Marit G. Oredalen Komb klasse Mandal VGS
Elin Osestad Mandal VGS
Sondre Ougland Lektor med tilleggsutdanning 38278636 +47- Mandal VGS
Wiggo Friestad Pedersen Lektor med opprykk 38278626 +47- Mandal VGS
Ingeborg J. Petersen Mandal VGS
Fredrik Pettersen Mandal VGS
Vegard Tønder Pettersen Mandal VGS
Rune Pihl Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 +47- Mandal VGS
Weldab Mussa Reka Mandal VGS
Siw Hege Rennemo Adjunkt 38278629 +47- Mandal VGS
Ann-Christin Revillard Adjunkt med tilleggsutdanning 38278634 +4790544408 Mandal VGS
Torstein Rike - +4795460005 Mandal VGS
Hege Robstad Mandal VGS
Heidi Toft Rødland Fagarbeider 38278649 +47- Mandal VGS
Martin Rønning Bygdrifter lærling - +4791119341 Mandal VGS
Svein Roksvold Adjunkt 38278655 +47- Mandal VGS
Elisabet Romedal Adjunkt med tilleggsutdanning 38278633 +4797438410 Mandal VGS
Hilde D. Rosseland Renholder 38278625 +47- Mandal VGS
Siren Rosseland Avdelingsleder 38278632 +47- Mandal VGS
Tina Njerve Rostrup Mandal VGS
Viktoria Sneve Sådland Mandal VGS
Marius Sæbø Mandal VGS
Kyrre Hartmark Sætren Mandal VGS
Ingunn Stubberud Sandal Helsesøster 38278624 +4795886452 Mandal VGS
Ellen Charlotte Sannes Fagarbeider 38278613 +47- Mandal VGS
Marianne Fjeldsgaard Schau Avdelingsleder 38278648 +4790533664 Mandal VGS
Bjarne Olav Simonsen Adjunkt m/opprykk 38278634 +47- Mandal VGS
Marianne Simonsen Adjunkt 38278634 +47- Mandal VGS
Trygve Sirnes Avdelingsleder 38278604 +4791636364 Mandal VGS
Kjetil Wiblemo Sjølingstad Mandal VGS
Janne Skagestad fagarbeider 38278619 +47- Mandal VGS
Frode H. Skilbred Mandal VGS
Ole Petter Skillingstad Lektor med opprykk 38278655 +47- Mandal VGS
Trude Skjelten Lektor med tilleggsutdanning 38278628 +47- Mandal VGS
Maria Skjervheim Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 +47- Mandal VGS
Gunnor Anette Dingstad Skjevrak Lektor med opprykk 38278633 +47- Mandal VGS
Dag Erik Skogseide Adjunkt 38278627 +47- Mandal VGS
Beata Joanna Slomiany Adjunkt med tilleggsutdanning 38278613 +47- Mandal VGS
Gro Søvik Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +4790541165 Mandal VGS
Vivian Solås Adjunkt med tilleggsutdanning 38278634 +4790203232 Mandal VGS
Mariann Svendsen Sondresen - +47- Mandal VGS
Vivian Steinvåg Renholder 38278625 +47- Mandal VGS
Steinar Tormundsen Støle - +4795253427 Mandal VGS
Anette Storebaug Fagarbeider 38278613 +4792892563 Mandal VGS
Ann Cecilie Storm Fagarbeider 38278705 +4795803837 Mandal VGS
Wahideh Azizi Sultan Mandal VGS
Siri Wiblemo Sundet Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 +47- Mandal VGS
Ida Marlen Sundstøl Mandal VGS
Elisabeth Tafjord Rådgiver Karriere Lindesnes 38278707 +4790771128 Mandal VGS
Svetlana Tallaksen Komb klasse Mandal VGS
Christian Ringbakken Tandberg Lektor - +47- Mandal VGS
Erling Telhaug - +4798622725 Mandal VGS
Kristen Thorkildsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +47- Mandal VGS
Ole Fredrik Thorsen Mandal VGS
Svein Tore Thorsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4799045425 Mandal VGS
Reidar Thorsvik Lektor med opprykk 38278633 +4790108032 Mandal VGS
Ronna Tønnessen renholdsoperatør 38278625 +47- Mandal VGS
Lucia Cardenas Toften Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +47- Mandal VGS
Wenke Tornes Adjunkt med tilleggsutdannelse 38278633 +47- Mandal VGS
Vegard Trovatn Mandal VGS
Olav Udø Mandal VGS
Arnt Terje Udøy Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +47- Mandal VGS
Helge Martin Ullebust Lektor med opprykk 38278636 +47- Mandal VGS
Randi Ullestad Adjunkt 38278632 +47- Mandal VGS
Katrine Upsaker Adjunkt 38278632 +47- Mandal VGS
Reidar Upsaker Adjunkt 38278635 +47- Mandal VGS
Kjetil Vågestad Mandal VGS
Agnes Vælidalo Fagarbeider 38278613 Mandal VGS
Erik Vasby Samfunnsfag- og norsklærer 38278636 +4792449591 Mandal VGS
Anita Vatnedal Adjunkt 38278632 +47- Mandal VGS
Jan Terje Vikse Lektor med opprykk 38278633 +47- Mandal VGS
Leander Vindfjell Mandal VGS
Tone Lagestrand Waage Rådgiver 38278705 +4795779312 Mandal VGS
Rune Kenneth Waren Assisterende rektor 38278610 +4741339933 Mandal VGS
Kari Haaland Wichne Avdelingsleder - +4790522667 Mandal VGS
Hilde Andersen Konsulent 38278708 +4747252703 Mandal RES
Asbjørn Berås - +47- Mandal RES
Åse Berit Grisledal Adjunkt med tilleggsutdanning 38278717 +47- Mandal RES
Kjetil Jøssang Adjunkt med tilleggsutdanning 38278712 +47- Mandal RES
Brede Aleksander Lorenz Elev - +4747757843 Mandal RES
Sirianne Maeder Adjunkt - +47- Mandal RES
Marit Skogstad Adjunkt med tilleggsutdanning 38278705 +47- Mandal RES
Thomas Åbø Faglærer kroppsøving 38377832 +47- Sirdal VGS
Astrid Margarete Brazel 38377831 +47- Sirdal VGS
Torstein H. Dagestad 38377834 Sirdal VGS
Aud-Torill Eigeland 38377816 Sirdal VGS
Anne-Beth Fintland Sekretær 38377810 +47- Sirdal VGS
Anne Berit Frøysnes 38377830 +4748138626 Sirdal VGS
David Garnica David Garnica-Tesorero 38377815 +4747958167 Sirdal VGS
Nils Inge Gauthun 38377822 +47- Sirdal VGS
Linda Grubben Sirdal VGS
Roger Grubben 38377823 Sirdal VGS
Tone Karin Hognestad Adjunkt med tillegg 38377820 +47- Sirdal VGS
Andre Skadberg Olsen Sirdal VGS
Jan Ove Ousdal 38377835 +47- Sirdal VGS
Torill Ovedal 38377830 Sirdal VGS
Jan Piecuch renholder 38377816 Sirdal VGS
Inge Purgas Sirdal VGS
Ida Bruem Reistad Lektor m/tilleggsutdanning 38377825 +4791338661 Sirdal VGS
Øyvind Sjøtrø Adjunkt - +4790906563 Sirdal VGS
Øyvind Skadberg Adjunkt M/Oppr Sirdal Vgs 38377824 +47- Sirdal VGS
Lise Stø Avdelingsleder idrett 38377821 +4797091480 Sirdal VGS
Wicki Træland 38377831 +47- Sirdal VGS
Ole Bernt Eie Vatland 38377833 Sirdal VGS
Johan Vesteraas Rektor 38377812 +4790912414 Sirdal VGS
Merete Hille Andersen Adjunkt - Smi-Skolen - +47- SMI Skolen
Margrethe Antonsen-Nordenborg Spesialpedagog - +47- SMI Skolen
Kristine Barbøl - +47- SMI Skolen
Eva Moen Bergset Lektor m/tilleggsutd. 38074338 +47- SMI Skolen
Roar Bøhleng-Hansen - +47- SMI Skolen
Anette Bredvei - +4745206176 SMI Skolen
Anne Haslestad Danielsen adjunkt m/opprykk 38007478 +47- SMI Skolen
Kelly Danielsen SMI Skolen
Tone Cecilie Erichsen Rådgiver - +4799629597 SMI Skolen
Turid Merete Fjeldvær Logoped 38149373 +47- SMI Skolen
Cecilie Heggem Flaa Lektor med tilleggsutdanning - +47- SMI Skolen
Lisbeth Fredriksen SMI Skolen
Erik Gilje Lektor m opprykk - +47- SMI Skolen
Leif Rune Godtfredsen Avdelingsleder 38006870 +4791793322 SMI Skolen
Line Key Graarud Adjunkt - +47- SMI Skolen
Liv Therese Norberg Haga Lektor M/Oppr. - Smi-Skolen 38149316 +47- SMI Skolen
Janne Margrethe Hals pedagog - +47- SMI Skolen
Lucia Githinji Hansen SMI Skolen
David Hogstad SMI Skolen
Lena Annikki Iversen - +47- SMI Skolen
Rakel Jacob SMI Skolen
Widar Magne Johannessen 38074338 +47- SMI Skolen
Elin Justvik Sekretær - +47- SMI Skolen
Toril Venheim Krossen Fagarbeider - +47- SMI Skolen
Linda Grødum Mølø Lektor med tilleggsutdannelse - +47- SMI Skolen
Idun Munkejord - +47- SMI Skolen
Kristin Mykland Fagarbeider - +47- SMI Skolen
Kelis Myklevold Elev KKG VGS
Siren Ingebjørg Ringøen Avdelingsleder 38074338 +4793406328 SMI Skolen
Solfrid Rue - +47- SMI Skolen
Ellen Sandnes Adjunkt med opprykk - +47- SMI Skolen
Marianne Hodne Sletten - +47- SMI Skolen
Martin Sletten Adjunkt med opprykk - +47- SMI Skolen
Ragnhild Søbye rektor 38074337 +4791560564 SMI Skolen
Nikolai Løvdal Stallemo SMI Skolen
Tone Stenbråten 38074338 +47- SMI Skolen
Kristin Åtland 38054740 +47- Søgne VGS
Øyvind Åtland Driftsoperatør bygg 38054739 +4792210493 Søgne VGS
Terje Abusland Lektor med tilleggsutdanning 38054719 +47- Søgne VGS
Trond Alfredsen - +47- Søgne VGS
Helene Andersen Søgne VGS
Ana Arsulic 38054715 +47- Søgne VGS
Irene Auestad lærer (uten godkjent utdanning) 38054730 +4748226920 Søgne VGS
Aina Berge 38054731 +47- Søgne VGS
Marianne Aamodt Berget 38054731 +4794521843 Søgne VGS
Martin Berve Søgne VGS
Anne Kjersti Beurling lærer/spesialpedagog 38054730 +4799045465 Søgne VGS
Alexandra Sunniva Bult-Myhren Søgne VGS
Bente Dale Fagarbeider 38054720 +47- Søgne VGS
Anne Gunn Njærheim Eikaas Bibliotekar, Fagarbeider, Barne og Ungdomsarbeider 38054745 +4747632724 Søgne VGS
Laila Merete Eikrem 38054719 +47- Søgne VGS
Lars Jøran Eilertsen Lektor m/tilleggsutdanning 38054733 +47- Søgne VGS
Siren Frandsen Engebrethsen 38054731 +47- Søgne VGS
Fredrik Gautefall Falkum - +4795925102 Søgne VGS
May-Britt Farestad arbedsleder 38054715 +47- Søgne VGS
Ramona Flatelid Søgne VGS
Alicia Flores renholder 38054715 +47- Søgne VGS
Ingeborg Folkestad ARBEIDSLEDER 38054755 +47- Søgne VGS
Janne Govertsen Fossdal - +47- Søgne VGS
Christina Drange Frandsen 38054731 +4790516510 Søgne VGS
Anne Haanes - +47- Søgne VGS
Geir Hananger Adjunkt M/Oppr Søgne Vgs 38054719 +47- Søgne VGS
Lennart Hatlehol 38054726 +47- Søgne VGS
Knut Sigurd Haugå 38054714 +4791360016 Søgne VGS
Linda Rabbe Haugen Avdelingsleder Naturbruk, Drift, Prosjektleder byggeprosjekt søgnetunet - +4740222078 Søgne VGS
Roy Magne Jensen 38054725 +4792211083 Søgne VGS
Tom A. Johannessen - +4740080858 Søgne VGS
Svein Ole Johansen Fagarbeider 38054725 +47- Søgne VGS
Elisabeth Johnsen Adjunkt M/Oppr Søgne Vgs 38054726 +47- Søgne VGS
Kari Brunvatne Kleivset Rektor Søgne Vgs 38054712 +4790140470 Søgne VGS
Lillian Kvalen fagarbeider 38054718 Søgne VGS
Terje Kvamme Lektor (med tilleggsutdannelse) 38054730 +47- Søgne VGS
Mailinn Langfeldt - +47- Søgne VGS
Linda Larsen - +47- Søgne VGS
Nicolas Peter Lewell Søgne VGS
Mona Samuelsen Mosgren Adjunkt med opprykk 38054723 +47- Søgne VGS
Anders Kastberg Nilssen 38054735 +47- Søgne VGS
Lin Hege Olsen Lektor m/opprykk Søgne Vgs 38054723 +47- Søgne VGS
Aud Maren Rosseland 38054742 +47- Søgne VGS
Henriette Severinsen Rådgiver 38054728 +4790760725 Søgne VGS
Jorunn Severinsen Søgne VGS
Kari Toreskaas Søgne VGS
Åsne Tunheim - +47- Søgne VGS
Tommy Vestøl Lektor 38054755 +4797493266 Søgne VGS
Andreas Engebrethsen 38054730 +47- Søgne RES
Tone Øslebø Hultmann Søgne RES
Bjørn Myklebust Lektor Søgne Vgs 38054755 Søgne RES
Trond Henrik Sand Søgne RES
Torstein Bergh Torjussen 38054735 Søgne RES
Lasse Aaberg - +47- Tangen VGS
Elisabeth Aadnevik Lønnsansvarlig/Konsulent 38197681 +47- Tangen VGS
Mette Ulset Aamodt Rådgiver +4794526736 Tangen VGS
Christine Aaneland Kontorlærling 38177602 +47- Tangen VGS
Henriette Dydwad Aas Tangen VGS
Jenny Therese Aasen Lektor m/tilleggsutdanning - +47- Tangen VGS
Espen Åsland Lærer - +47- Tangen VGS
Svein Åsland Fagleder - Tangen Vgs - +4790764126 Tangen VGS
Hassam Abbas - +47- Tangen VGS
Ingunn Midtdal Abildgaard Tangen VGS
Tine Abrahamsen Elev Tangen VGS
Nancy Adolfsen Lektor med opprykk - +47- Tangen VGS
Harald Alvestad Adjunkt M/Oppr Tangen Vgs - +4794873178 Tangen VGS
Helge Amble Spes.ped.koordinator 38197667 +4794526734 Tangen VGS
Arne Gekki Andersen Lærer - +47- Tangen VGS
Fredrik Andersen Tangen VGS
Kent Ruben Andersen Tangen VGS
Leif Magne Andersen Tangen VGS
Friederike Cordelia Hildegard Arntsen - +47- Tangen VGS
Lars Knut Aske Tangen VGS
Sten Aunevik Avdelingsleder - +4794526787 Tangen VGS
Sebastian Baak - +4796913552 Tangen VGS
Øystein Båsland - +47- Tangen VGS
Fatlum Bajrami Adjunkt M/Oppr Tangen Vgs 97752240 +4797752240 Tangen VGS
Ragnhild Beite - +4747401128 Tangen VGS
Astrid Bekkenes Lærer +4741665496 Tangen VGS
Eva Berg Rektor 38197690 +4792686725 Tangen VGS
Helle Bergan Lektor - +47- Tangen VGS
Torunn Eikeland Bergstrøm Adjunkt med tilleggsutdannelse 38177600 +4791387280 Tangen VGS
Ellen Irene Berntsen Renholder - +47- Tangen VGS
Tesfay Gebru Beyene Tangen VGS
Tanya Birkeland Faglærer i markedsføring og ledelse og samfunnsfag - +4790277185 Tangen VGS
Randi Bjåland Adjunkt - +47- Tangen VGS
Bente Bjørk Lærer - +47- Tangen VGS
Jonas Bøhn Konsulent IT 38197698 +4745286697 Tangen VGS
Kjetil Breen - +4797561145 Tangen VGS
Ingrid Brekka Tangen VGS
Merete Bryn Bruskeland Rådgiver - OT - +4745286548 Tangen VGS
Lisbeth Bryn Renholder - +47- Tangen VGS
Gøran Byggstøyl Lektor m/opprykk - +47- Tangen VGS
Ole Widar Byremo Adjunkt Tangen Vgs - +4741502350 Tangen VGS
Anette Chapman Lektor med opprykk 38177600 +4795464581 Tangen VGS
Eirik Dahl Adjunkt - +47- Tangen VGS
Inge T Dalen Lærer/kommunikasjonsrådgiver - +4791713690 Tangen VGS
Mari Danielsen Lektor (m/tilleggsutdanning) - +47- Tangen VGS
Ole-Jørgen V Danielsen Lærling - +47- Tangen VGS
Grete Djupevik Adjunkt m/tilleggsutdanning 38177605 +4738176000 Tangen VGS
Berit Sandal Djupvik Tangen VGS
Frank Antoni Domingos forebygger - +4794521766 Tangen VGS
Tor Magne Dommersnes Adjunkt med tilleggsutdanning - +47- Tangen VGS
Imani Marie Dorsey - +47- Tangen VGS
Jostein Drange - +4747632818 Tangen VGS
Baard Einar Dybesland *Konsulent 38177655 +4746918243 Tangen VGS
Marianne Eik Lektor med tilleggsutdanning Tangen VGS
Lilly Eilefsen - +4741507937 Tangen VGS
Marit Wrånes Eivindson - +47- Tangen VGS
Aslak Engesland Lærer - +47- Tangen VGS
Ørjan Toreid Eriksen Tangen VGS
Pål Gitmark Eriksen Lektor m/tillegg - +4791636570 Tangen VGS
Erik Evensen Tangen VGS
Robert Feenstra - +47- Tangen VGS
Kai Tore Flottorp Avdelingsleder 38074656 +4792812829 Tangen VGS
Preben Nicolai Fonahn - +47- Tangen VGS
Ellen Margrethe Fonneland Renholder Tangen VGS
Bente Fransson - +47- Tangen VGS
Nora Fritzman Lektor med opprykk - +4791331561 Tangen VGS
Anne Britt Nicolaysen Frivoll - +4791541762 Tangen VGS
Marlén Gårdbo - +47- Tangen VGS
Hilde Gamman Lærer - +4747413811 Tangen VGS
Harald Hoven Gautestad - +47- Tangen VGS
Ragnar Glendrange Tangen VGS
Claudio Jose Gomez - +47- Tangen VGS
Roger Gullesen Adjunkt - +47- Tangen VGS
Egil Gundersen Lærer 38177615 +4790018333 Tangen VGS
Linn Schaaf Gyldenaas Lektor med tilleggsutdanning - +4790716447 Tangen VGS
Henrik Hanselmann Tangen VGS
Ellen Skeie Hansen Avd.leder Kunst, Design&Arkitektur og Medier&Kommunikasjon - +4797500110 Tangen VGS
Prakaidaw Hansen - +47- Tangen VGS
Trond Hansen Avdelingsleder Studiespesialisering - +4790140886 Tangen VGS
Harry Hartvigsen Lærer - +47- Tangen VGS
Ingunn Sørlid Haugen Adjunkt M/Oppr Tangen Vgs - +47- Tangen VGS
Irene Newport Haugen - +4795042215 Tangen VGS
Alice Amundsen Haugland Adjunkt m/tilleggsutdanning 38177635 +4795139633 Tangen VGS
Stine Karin Heiseldal - +47- Tangen VGS
Cornelia Van Helvoirt Lektor Tangen Vgs - +47- Tangen VGS
Vibeke Lian Høiby - +47- Tangen VGS
Ellen Karin Homdal Lærer 38177651 +4790064635 Tangen VGS
Arne Honnemyr Driftsleder - +4791808127 Tangen VGS
Siri Houge Lektor med tilleggsutdanning - +47- Tangen VGS
Ole Bernt Hübert Adjunkt - +47- Tangen VGS
Yousef Idris Hussein Tangen VGS
Espen Olav Iglebæk Lærer 38177655 +47- Tangen VGS
Charlotte Sol Ims - +47- Tangen VGS
Ellen Hilde Jakobsen Lærer 38177635 +47- Tangen VGS