Stillinger

 

                                 Se Stillinger

 

1.januar 2020 opprettes Agder fykeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, i likhet med Aust-Agder fylkeskommune inngår i historien. Alle stillinger vi lyser ut gjelder derfor arbeid i den nye fylkeskommunen. Rent praktisk lyses de ut her, frem til den nye organisasjonene er på plass.

Hver vår har fylkeskommunen en rekke ledige stillinger i våre skoler. Dersom du er villig til å jobbe ved en annen av våre skoler og/eller kunne være interessert i å stå på vikarliste, om du ikke får den opprinnelige stillingen du søker på, er det fint om du nevner dette i søknaden din.

I løpet av året har vi en rekke stillinger som lyses ut fortløpende innen våre ulike fagfelt.

Hva ser vi etter?

Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

Vi gjør oppmerksom på at det må tas et generelt forbehold om mulig overtallighet ved enkelte skoler. Det betyr at enkelte stillinger kan falle bort.