Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne.

Tannhelsetjenesten i Vest-Agder skal sørge for tannhelsetjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. For enkelte prioriterte grupper er tannbehandlingen gratis, herunder barn ut det året de fyller 18 år.

I tillegg til vanlig behandling har tannhelsetjenesten ansvar for å fremme god tannhelse i befolkningen og jobber derfor med å spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.

Vi driver 12 tannklinikker, som alle er innredet og utstyrt for å yte tannbehandling av høy kvalitet. Tannhelsetjenesten har om lag 130 ansatte fordelt på tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Hver klinikk ledes av en klinikkleder.

Handlingsprogrammet gir en nærmere beskrivelse av satsningsområdene 2017-2020.

Skyssutgifter, egenandel for kjøring til tannklinikken 
Vest-Agder fylkeskommune dekker skyssutgifter i samsvar med utarbeidet forskrift for prioriterte pasienter i gruppe a-c under lov om tannhelsetjeneste § 1-3. Egenandelstaket er satt til kr. 1.000.-

Kontakt tannhelsetjenesten


Tannklinikkene:
Se den enkelte klinikk for telefonnummer og e-postadresse.

Timebestilling/endring av time:
Kontakt den aktuelle tannklinikk

 


Populære snarveier