.Foto: Johan Wildhagen/IN

Vi har fokus på nyskaping, kompetanse, folkehelse, klima og energi, likestilling, inkludering og mangfold, internasjonalt arbeid og landbruk.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider bredt med samfunns- og næringsutvikling og har en allsidig satsing på å utvikle en konkurransedyktig region og et mer attraktivt, inkluderende og utadvendt Agder. Vi er involvert på en rekke arenaer. Arbeidet er forankret i Regionplan Agder.

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og samtlige kommuner i Vest-Agder.

Se også vår Statistikkportal for Agder for informasjon om regionale forhold.