Vest -Agder

Vest-Agder er landets sørligste fylke. Avstanden til det europeiske kontinentet er kort over Skagerak. Det gjenspeiles i fylkets posisjon som landets ledende eksportfylke og som norges naturlige port for turister som kommer sjøveien til Norge og for gods som skal fraktes mellom Norge og Kontinentet via sjøveien som benevnes Nordic Link. Vest-Agder er et godt fylke å bo i, å studere i, å arbeide i og leve i og for å oppleve det gode liv.